Nieuws, 28 januari 2016

Vluchtelingen zonder check terug naar Turkije is onacceptabel

VluchtelingenWerk Nederland is kritisch op het plan van Samson en Rutte om vluchtelingen die via Turkije naar Europa komen zonder check terug te sturen naar Turkije. In ruil hiervoor zouden de EU-lidstaten dan jaarlijks 150 tot 250 duizend vluchtelingen vanuit Turkije op te nemen. “Het is goed dat de politiek nu nadenkt over legale mogelijkheden voor vluchtelingen om naar Europa te komen”, stelt adjunct-directeur Jasper Kuipers. “Maar dit is niet de manier.”

Geen veilig land

Linea recta terug met de veerboot naar Turkije. Voor VluchtelingenWerk is dit een onacceptabele optie. Op dit moment stuurt Turkije Syrische vluchtelingen terug naar Syrië. Gezien de oorlog daar zou dit nooit mogen gebeuren. Zolang Turkije zich niet houdt aan internationale mensenrechtenverdragen, moet Europa geen asielzoekers naar dit land terugsturen. Daarnaast moet het recht op asiel moet te allen tijde worden gewaarborgd. “Voor sommige mensen is Turkije helemaal geen veilig land', reageert Jasper Kuipers. “Denk aan homoseksuelen of bepaalde etnische minderheden..”

Aantal te laag

Het is goed om de druk op Turkije te verlichten door als Europa een substantieel aantal vluchtelingen over te nemen. Het in het plan genoemde aantal van 150 tot 250 duizend vluchtelingen is echter veel te laag. Wereldwijd zijn 1,13 miljoen mensen op de vlucht. En alleen al in 2014 zochten 562.000 mensen bescherming in Europa. Bovendien is het de vraag of de lidstaten bereid zijn deze mensen op te nemen, aangezien er geen verplichting toe is.

Afschrikwekkende maatregelen

Het idee lijkt te zijn dat EU-lidstaten hier welwillender tegenover staan naarmate Turkije de vluchtelingen beter tegenhoudt. “Je mag het overnemen van vluchtelingen niet koppelen aan het tegenhouden van vluchtelingen”, zegt Kuipers. “Op die manier stimuleer je Turkije om nog meer afschrikwekkende maatregelen als het detineren van asielzoekers te nemen en werk je mensenrechtenschendingen in de hand.”

Nog gevaarlijkere routes

 Het plan van Samson en Rutte is geen oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk. Het zal er naar mening van VluchtelingenWerk enkel toe bijdragen dat vluchtelingen op zoek gaan naar nog gevaarlijkere routes bij het zoeken van bescherming in Europa. Kuipers “Europa moet gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk. Het bieden van legale en veilige mogelijkheden van toegang tot Europa is er daar één van.”