Nieuws, 15 augustus 2015

VluchtelingenWerk Nederland positief over 'zelfzorgarrangement'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil het voor meer vluchtelingen mogelijk maken om zelf tijdelijk onderdak te vinden. Door een gebrek aan ruimte in de asielzoekerscentra wil het COA op deze manier meer bedden vrij maken. VluchtelingenWerk Nederland is positief over deze maatregel. Veel vluchtelingen staan te popelen om aan de slag te gaan, Nederlands te leren, te werken aan een plek in onze samenleving. Ze zijn klaar met wachten. Voor hen is dit een mooie kans.

Voorwaarden

Met dit 'zelfzorgarrangement' (ZZA) kunnen vluchtelingen die door de problemen op de woningmarkt lang in een asielzoekerscentrum blijven wonen, zelf een plek regelen. Bijvoorbeeld bij familie. VluchtelingenWerk stelt wel voorwaarden bij deze maatregel:

  • Het gaat om een een vrije keuze;
  • Het is altijd mogelijk terug te keren naar het AZC;
  • Het is een tijdelijke oplossing, met uitzicht op een eigen woning;
  • Er wordt rekening gehouden met eventuele consequenties voor de gastheer/-vrouw;
  • De vergoeding is voldoende voor kost en inwoning.

Creatieve oplossingen voor gebrek woonruimte

Deze maatregel kan meer bedden in asielzoekerscentra vrijmaken. Dat dit nodig is, komt deels door een gebrek aan sociale huurwoningen. Want ongeveer de helft van de bewoners van asielzoekerscentra heeft op dit moment een verblijfsvergunning. Zij moeten eigenlijk het AZC verlaten, maar wachten op woonruimte. Daarom is het nog belangrijker om snel naar creatieve oplossingen te zoeken, zoals het ombouwen van leegstaand vastgoed. Zo kunnen deze mensen zo snel mogelijk beginnen met integreren en blijven er voldoende bedden in asielzoekerscentra beschikbaar.