Persbericht, 8 februari 2023

CDA-plan 'tweestatusstelsel' onrechtvaardig, onrealistisch en onuitvoerbaar

Het CDA pleit vandaag voor de invoering van een zogenoemd 'tweestatusstelsel'. Hiermee wil het CDA de rechten van oorlogsvluchtelingen verslechteren ten opzichte van vluchtelingen die in hun herkomstland worden vervolgd. VluchtelingenWerk vindt het voorstel van het CDA om een tweestatusstelsel in te voeren onrealistisch, onuitvoerbaar en onrechtvaardig. Het zou niet uit moeten maken voor welk gevaar je op de vlucht bent. Bovendien is dit plan een bom onder het Nederlandse asielsysteem.
placeholder

Onuitvoerbaar en onrealistisch

Dit voorstel is onuitvoerbaar voor de IND, de rechtspraak en het COA. De asielprocedure wordt hiermee veel ingewikkelder omdat niet alleen moet worden getoetst of iemand een vluchteling is, maar er ook meer onderzoek nodig is om het juiste soort verblijfsstatus te bepalen. Dit levert veel meer beroepsprocedures op. Doordat asielzoekers langer moeten wachten op hun procedure moeten ze langer in een AZC wonen. Dat betekent dat er meer asielzoekerscentra nodig zijn om wachtende asielzoekers in op te vangen.Op dit moment heeft de IND al onvoldoende capaciteit om het eenstatusstelsel uit te voeren. De achterstanden bij het beoordelen van asielverzoeken zijn hoger dan ooit. Intussen kampt het COA met een enorm tekort aan opvangplekken dat voorlopig nog niet is opgelost.

Bom onder het asielsysteem

Het huidige Nederlandse asielbeleid is op papier het meest efficiënte van Europa. Veel EU-lidstaten zien Nederland hierin juist als voorbeeld. De huidige opvangcrisis is niet ontstaan door aantallen vluchtelingen die Nederland niet aan zou kunnen, maar doordat de IND en het COA niet in staat worden gesteld het asielbeleid goed uit te voeren. Door bezuinigingen en het sluiten van asielzoekerscentra lukt het op dit moment al nauwelijks om het huidige eenstatusstelsel uit te voeren. Een tweestatusstelsel zou een bom onder het asielsysteem zijn en de opvangcrisis alleen maar groter maken.

Voor welk gevaar je vlucht mag niet uitmaken

We vinden het voorstel bovendien onrechtvaardig. Of je vlucht voor een oorlog of omdat je wordt vervolgd zou niet uit moeten maken. We vinden het belangrijk om te markeren dat dit voorstel grensverleggend is in het gesprek over hoe Nederland om moet gaan met vluchtelingen. Dit gaat niet over het weren van kansloze asielverzoeken, waar tot nu toe vooral over werd gesproken. Deze zoektocht naar manieren om echte vluchtelingen dwars te zitten is een nieuwe stap in de verkeerde richting.