Persbericht, 30 november 2017

Europarlementariër Kati Piri neemt Nederlandse steun voor hervestiging in ontvangst

Den Haag, 30 november 2017 - In korte tijd hebben duizenden Nederlanders hun stem laten horen voor een stevig Europees hervestigingsplan. Hier staat een gezamenlijke aanpak voor de meest kwetsbare vluchtelingen centraal. De bijna 17.500 ondertekenaars vragen Nederlandse en Europese politici met klem deze boodschap bij hun collega’s onder de aandacht te brengen. Europarlementariër Kati Piri nam deze steun vandaag in het Humanity House in Den Haag in ontvangst. De actie werd georganiseerd door VluchtelingenWerk Nederland en Ben & Jerry's.
placeholder

Met de campagne Together for Refugees - Home Safe Home vragen VluchtelingenWerk Nederland en Ben & Jerry’s aandacht voor een groep mensen die oorlog en geweld zijn ontvlucht, maar ook na hun vlucht nog steeds niet veilig zijn. Het gaat hier om extra kwetsbare mensen zoals alleenstaande vrouwen en LHBT's. UNHCR heeft onlangs nog becijferd dat er voor 1,2 miljoen mensen dringend een plek nodig is waar ze hun leven in veiligheid kunnen opbouwen. Hervestiging is voor hen een laatste redmiddel.

Jasper Kuipers, adjunct-directeur VluchtelingenWerk Nederland, ‘Opvang in de regio is niet voor iedereen een oplossing. Hervestiging is daarom een ontzettend belangrijk en bovendien een rechtvaardig middel. Het gapende gat tussen wat er nodig is en de plekken die beschikbaar zijn moet alleen echt kleiner’.

'Er moeten veilige routes komen'

Op dit moment wordt er in Brussel een wetsvoorstel besproken dat over de toekomst van deze vluchtelingen gaat; het Europees Hervestigingsplan. Dit plan behelst een gezamenlijke Europese aanpak van hervestiging. Europa, maar ook specifiek Nederland, blijft al jarenlang achter op de rest van de wereld met het bieden van de noodzakelijke hervestigingsplaatsen.

Kati Piri, Europarlementarier voor de PvdA, ‘Er moeten veilige en legale routes komen. Zestien EU-landen hebben momenteel een hervestigingsbeleid, op vrijwillige basis. Eigenlijk vindt het Europees Parlement dat tenminste 20% van de door UNHCR aangemerkte vluchtelingen door de Europese Unie moet worden opgevangen.'

Alle namen op de gevel

Met een spectaculaire projectie van alle handtekeningen op de gevel van het Humanity House werd de steun voor hervestiging gevisualiseerd. Kati Piri kreeg op symbolische wijze de handtekeningen mee, overhandigd door Armen Melkonian, die als hervestigde vluchteling als geen ander het belang hiervan benadrukte. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind, die helaas niet aanwezig kon zijn, krijgt de boodschap op een andere moment overhandigd.

Internationale samenwerking

De campagne 'Together for Refugees, Home Safe Home’ maakt deel uit van een Europees initiatief in samenwerking met het International Rescue Committee (IRC). Ook in Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk lieten duizenden mensen hun stem horen voor een gezamenlijke, menswaardige Europese aanpak. Begin volgend jaar zal de gezamenlijke Europese steun voor hervestiging worden aangeboden aan Europarlementariërs in Brussel. VluchtelingenWerk houdt de ontwikkelingen rond het Europees hervestigingsplan nauwlettend in de gaten.