Persbericht, 11 maart 2019

Kabinet komt afspraken hervestiging kwetsbare vluchtelingen niet meer na

In het Kinderpardon-akkoord dat de coalitiepartijen onlangs bereikten is niet alleen besloten het jaarlijkse hervestigingsquotum te verlagen. Het kabinet blijkt nu ook een achterstand van honderden kwetsbare vluchtelingen uit 2016, 2017 en 2018 te annuleren. VluchtelingenWerk Nederland noemt het ‘een onbegrijpelijk, overbodig en hardvochtig besluit’ voor de meest kwetsbare vluchtelingen en roept het kabinet op de gedane beloftes over hervestiging alsnog na te komen.
placeholder

VN-hervestigingsprogramma

Voor de meeste vluchtelingen is opvang dichtbij hun land van herkomst de beste oplossing. Een klein deel van hen kan daar niet blijven. Bijvoorbeeld bij medische noodsituaties, of omdat zij vanwege hun politieke overtuiging of seksuele gerichtheid ook niet veilig zijn in een vluchtelingenkamp. UNHCR selecteert de meest kwetsbare vluchtelingen die dan in aanmerking komen voor het hervestigingsprogramma van de VN. Nederland doet eens in de vier jaar een toezegging over het aantal hervestigingsplekken dat beschikbaar wordt gesteld. Met nog een jaar te gaan heeft Nederland op dit moment nog een achterstand van honderden hervestigingen. Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij VluchtelingenWerk Nederland: “Beloofd is beloofd. Dit gaat letterlijk om mensenlevens. Zoiets moffel je niet weg in de kleine lettertjes. Dit is bovendien slecht voor het vertrouwen van andere landen die deelnemen aan het VN-hervestigingsprogramma.”

Geen woord over gesproken

Onlangs bereikten coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie een akkoord over een nieuw Kinderpardon. Het verlagen van het jaarlijkse hervestigingsquotum van 750 naar 500 was tevens onderdeel van dit akkoord. Deze verlaging riep veel verontwaardiging op omdat de rekening hiermee volgens velen bij de meest kwetsbare vluchtelingen terecht kwam, en het al relatief lage hervestigingsquotum geen verband houdt met het Kinderpardon. Uit antwoorden op Kamervragen van Maarten Groothuizen (D66) en Joël Voordewind (ChristenUnie) blijkt nu dat het kabinet ook heeft besloten de opgelopen achterstanden uit voorgaande jaren niet meer na te komen. In de toelichting van het Kinderpardon-akkoord aan de Tweede Kamer is hier met geen woord over gesproken.

Tekst en uitleg van kabinet

Kuipers: “Dit is niet alleen principieel bezwaarlijk, maar ook praktisch: de uitvoerbaarheid van het VN-hervestigingsprogramma komt in het geding als men er niet vanuit kan gaan dat deelnemende landen zich aan hun beloftes houden.” VluchtelingenWerk wijst op het schrijnende tekort aan hervestigingsplekken. Kuipers: “Met het huidige tempo duurt het 18 jaar voordat alle vluchtelingen die niet in de regio kunnen blijven zijn hervestigd. Gaat Nederland nu andere landen vragen deze mensen op te nemen? En met welke argumenten?” VluchtelingenWerk Nederland roept de Tweede Kamer op het kabinet alsnog te vragen om een toelichting en het nakomen van de hervestigingsafspraken.