Persbericht, 13 februari 2020

Maak onderzoek naar cruciale fouten bij uitzetting naar Bahrein openbaar

Het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de rampzalige uitzetting van de Bahreinse Ali Mohammed al-Showaikh wordt heropend. Niet alle informatie zou bij dit onderzoek zijn betrokken, zo maakte staatssecretaris Broekers-Knol gisteren bekend. VluchtelingenWerk Nederland pleit voor een spoedige afronding zodat het rapport openbaar kan worden gemaakt.

Ali Mohammed werd direct na aankomst in Bahrein tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De staatssecretaris Broekers-Knol stelde daarop een onderzoek in naar de vraag hoe de IND tot het besluit was gekomen om hem naar Bahrein uit te zetten.

Ernstige fouten

De uitkomsten van dit onderzoeksrapport lieten duidelijk zien dat de IND cruciale fouten heeft gemaakt. De broer van Ali Mohammed kreeg eerder asiel in Duitsland, waardoor ook hij in Bahrein niet meer veilig was. Ondanks de verplichting om dit nader te onderzoeken, deed de IND niets met informatie waaruit bleek dat familieleden van politieke activisten in Bahrein ook gevaar kunnen lopen.

Ook werd Ali Mohammed de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken ontzegd, waardoor hij door Nederland aan de Bahreinse autoriteiten werd overgeleverd. De autoriteiten waar hij nu juist voor op de vlucht was. Uit het inspectierapport blijkt dat hij in wel zeven gesprekken met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zei niet naar Bahrein terug te durven, maar wel vrijwillig naar Iran kon vertrekken. Ali Mohammed wilde hiervoor een visumaanvraag indienen, maar DT&V weigerde hieraan mee te werken.

Heropening onderzoek

De staatssecretaris heeft de Inspectie nu gevraagd om heropening van het onderzoek. Informatie, die niet bij het eerdere onderzoek blijkt te zijn betrokken, moet nu alsnog worden meegenomen. Het inspectierapport moet hierop zo nodig worden aangepast. Door het heropenen van het onderzoek kan de staatssecretaris nog geen beslissing nemen over het verzoek van de Tweede Kamer om het rapport openbaar te maken. Niet duidelijk is wanneer het nieuwe onderzoek is afgerond.

Maak onderzoek openbaar

Ondertussen zit Ali Mohammed nog steeds onterecht vast in de cel in Bahrein. VluchtelingenWerk vindt dat het onderzoek zo snel mogelijk moet worden afgerond, zodat het openbaar kan worden gemaakt en de staatssecretaris kan worden aangesproken op de ernstige fouten die in deze zaak zijn gemaakt. Daarnaast is een breder onderzoek nodig naar de kwaliteit van de beslissingen van de IND. Dit rapport is aanleiding tot ernstige zorgen over het lot van andere asielzoekers die om persoonlijke redenen vluchten, zoals politiek activisten, journalisten of bekeerlingen.

VluchtelingenWerk heeft inzage in het rapport gekregen via de advocaat die namens de familie van Ali Mohammed gemachtigd is zijn belangen te behartigen.