Persbericht, 31 januari 2017

Noodzakelijke aandacht voor integratie ontbreekt

De noodzakelijke aandacht voor goede integratie van vluchtelingen ontbreekt bij de politieke partijen. Dat blijkt uit de analyse van de verkiezingsprogramma's door VluchtelingenWerk Nederland. Slechts twee partijen, GroenLinks en SP, willen hier echt werk van maken. VluchtelingenWerk maakt zich zorgen om het ontbreken van concrete integratieplannen bij de meeste partijen. Iedereen moet daadwerkelijk kunnen meedoen; dat is een van de belangrijkste opgaven op het immigratie- en integratiedossier. VluchtelingenWerk pleit ervoor dat vluchtelingen vanaf dag één de kans krijgen om te participeren door het leren van onze taal en door werk.

Integratie

Nadat het in de voorafgaande periode vooral ging om opvang en huisvesting, is het nu tijd dat vluchtelingen daadwerkelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. In de publieke opinie is het thema 'vluchtelingen' het belangrijkste onderwerp, zo blijkt uit de recente rapportage Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau. “In de samenleving wordt volop gesproken over integratie. Maar in de verkiezingsprogramma's zie je hier helaas weinig van terug. Dat baart ons zorgen”, zegt Dorine Manson, algemeen directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

Analyse

VluchtelingenWerk heeft de verkiezingsprogramma's van de zittende, gekozen partijen in de Tweede Kamer geanalyseerd aan de hand van de thema's integratie, opvang en veilige routes naar Europa. Slechts twee partijen, GroenLinks en SP, willen hier echt werk van maken. De verschillende programma's zijn beoordeeld aan de hand van zes vragen. Het blijkt dat alle partijen het thema 'vluchtelingen' benoemen, maar bij het merendeel ontbreekt het aan concrete voorstellen voor integratie, opvang en veilige routes.
VluchtelingenWerk vraagt zich af hoe een nieuw kabinet de noodzakelijke integratie gaat organiseren. Met partijen als CDA, VVD en PVV lijkt verbetering van de integratie van vluchtelingen een onmogelijke opgave te worden. Deze partijen leggen de verantwoordelijkheid namelijk volledig bij de vluchtelingen. Zij gaan voorbij aan de rol die de samenleving en de overheid hierbij hebben. Op basis van de programma’s van de ChristenUnie, D66 en de PvdA is wel een verbetering van het integratiebeleid mogelijk.

Stem laten horen

“Door de verschillende standpunten van de partijen in beeld te brengen, wil VluchtelingenWerk inzicht geven om een afgewogen keuze te maken in het stemhokje”, zegt Manson. “Via de website kunnen de kiezers zelf zien welke partijen werk willen maken van een goed vluchtelingenbeleid. Wij roepen kiezers op hun stem te laten horen.  Deze oproep doen we de komende weken actief door Nederland de vraag te stellen in welke land we willen wonen. Het antwoord kan iedereen persoonlijk geven op 15 maart in het stemhokje.”

Bekijk hier de hele analyse van de verkiezingsprogramma's.