Persbericht, 9 april 2022

VluchtelingenWerk: Geef oudere vluchtelingen taalles en de kans om Nederlander te worden

Als ze eindelijk de zekerheid hebben om hun oude dag in Nederland te mogen blijven, stopt het voor veel oudere vluchtelingen daar: de kans om echt onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving krijgen ze niet. Oudere vluchtelingen zijn vanwege hun leeftijd vrijgesteld van het inburgeringsexamen en mogen dus geen inburgeringslessen volgen. Maar als ze willen naturaliseren kan dat alleen mèt dit examen. Hierdoor vallen veel oudere vluchtelingen buiten de boot. Wij roepen het kabinet op dit beleid aan te passen, zodat oudere vluchtelingen óók Nederlander kunnen worden.
placeholder

Geen inburgeringscursus voor ouderen

Als vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, moeten ze beginnen met inburgeren en kunnen ze een nieuw leven opbouwen in Nederland. Vluchtelingen kunnen hiervoor een lening bij DUO aanvragen of gemeenten bieden hen gratis een inburgeringscursus aan. Zo leren ze de Nederlandse taal, samenleving en arbeidsmarkt kennen en kunnen ze een inburgeringsexamen afleggen. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (circa 67+) zijn statushouders vrijgesteld van dit inburgeringsexamen. De gedachte hierachter is dat oudere vluchtelingen niet meer meedraaien op de arbeidsmarkt en daarom niet verplicht zijn taallessen te volgen.

Tegelijkertijd zijn er 67+ vluchtelingen die in de toekomst een Nederlands paspoort willen aanvragen. Deze groep moet dan voor naturalisatie toch aan dezelfde taaleis voldoen als voor de inburgering. En dat terwijl vluchtelingen boven de 67 niet verplicht zijn om in te burgeren en daarom géén recht hebben op een gratis aanbod van taallessen. De meeste 67+’ers zijn niet in staat zonder dure, professionele taallessen voldoende Nederlands te leren.

Geen stemrecht en moeite met reizen

Als vluchtelingen niet kunnen naturaliseren, heeft dat grote gevolgen. Ze mogen bijvoorbeeld niet stemmen voor de landelijke verkiezingen en kunnen alleen binnen het Schengengebied reizen. Op oudere leeftijd willen mensen vaak (voor het laatst) afscheid nemen van familieleden die vaak in landen buiten Europa verblijven. Zonder een Nederlands paspoort en zonder de vereiste visa is dat vrijwel onmogelijk, wat leidt tot verdrietige situaties.

VluchtelingenWerk vindt dat de taaleis bij naturalisatie voor 67+ vluchtelingen moet komen te vervallen. Ook willen we dat oudere vluchtelingen die dat willen, de kans krijgen om gratis taallessen te volgen. Zo krijgen ook 67+ vluchtelingen de kans om er echt bij te gaan horen en onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving