, 14 mei 2020

Rapport Vluchtelingen op weg naar werk

VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) richt zich op de ondersteuning van statushouders richting de arbeidsmarkt en/of opleiding. Het huidige project VIP2 is een met Europese fondsen (AMIF) gefinancierd project en wordt uitgevoerd in alle vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland. De looptijd van VIP2 is november 2017 tot en met november 2020.

Impact

Het rapport Vluchtelingen op weg naar werk is een verkennend onderzoek naar de impact van het VIP project, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland. 

Het doel van het onderzoek is tweedelig: wat is volgens betrokkenen, werkgevers, gemeenten en deelnemers, de impact van VIP2? En: hoe hebben de betrokkenen de aanpak van VIP2 ervaren?