, 12 oktober 2020

‘VluchtelingenWerk speelt een cruciale functie in de inburgering’

Burgemeester Margo Mulder (PvdA) en wethouder André Van der Reest (SGP/ChristenUnie) van de gemeente Goes zijn enthousiast over de nieuwe inburgeringswet die in 2021 van start gaat. Vanaf die tijd ligt de regie niet langer bij de vluchteling, maar is de gemeente weer verantwoordelijk voor de uitvoering van het inburgeringsbeleid. Een duo-interview.

'Omdat het werk van VluchtelingenWerk zo waardevol is'

Wethouder André Van der Reest heeft zin om aan de slag te gaan met de nieuwe inburgeringswet. ‘Het gaat ons helpen om als gemeente dichter bij de nieuwkomers in onze gemeente te komen’, vertelt hij. ‘Waar we nu maar een klein stukje verantwoordelijkheid kunnen nemen, kijken we straks naar alle zaken rond de inburgering: werk, woning, onderwijs, zorg en welzijn. We zijn hier niet aan gewend, maar ik ben er blij mee. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid pakken.’

Ook Margo Mulder, burgemeester van Goes, vindt het niet meer dan logisch dat de gemeenten de regie over inburgering weer terugkrijgen. ‘De gemeente is het eerste overheidsloket voor haar inwoners. Daarom moeten we bereikbaar zijn voor alle nieuwkomers die in onze gemeente hun weg gaan vinden.’ Toch kan de gemeente dat niet alleen, benadrukt wethouder Van der Reest. ‘Omdat het werk van VluchtelingenWerk zo waardevol is, leggen we al jarenlang veel belangrijke taken bij hen neer. VluchtelingenWerk heeft deskundige medewerkers en vrijwilligers in huis die nieuwkomers goed begrijpen en vaak ook uit andere culturen komen. Dat vind ik heel belangrijk.’

Om die reden wordt de maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen in de gemeente Goes door VluchtelingenWerk vormgegeven, vertelt burgemeester Mulder. Door de jaren heen zag Mulder wat VluchtelingenWerk betekent voor de nieuwkomers in haar gemeente. ‘VluchtelingenWerk heeft decennialang ervaring met deze doelgroep en een perspectief dat we goed kunnen gebruiken bij de integratie van vluchtelingen. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk ondersteunen vluchtelingen in de brede zin en begrijpen hun situatie. Op papier lijkt inburgeren misschien heel gemakkelijk te zijn, maar in de praktijk is het een behoorlijke opgave. Vluchtelingen hebben een vertrouwenspersoon nodig. Eerder dit jaar bezocht ik samen met de wethouder en VluchtelingenWerk een Syrisch gezin. Het viel me op hoe groot de betrokkenheid van de VluchtelingenWerk-vrijwilliger bij het gezin was.’

Wethouder van der Reest knikt. ‘Het was bijzonder om te zien hoe betrokken en behulpzaam de maatschappelijke begeleider van VluchtelingenWerk was. Niet alleen bij de formele regelzaken, ook als emotionele steun voor het gezin. Het is een werkwijze van VluchtelingenWerk die een cruciale functie heeft. Door vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, activiteiten te organiseren die de integratie bevorderen en mensen van verschillende achtergronden met elkaar te verbinden, slaat VluchtelingenWerk een brug tussen het achtergelaten land van herkomst en Nederland.’