Bietje Buurten

Een vluchteling verlaat zijn vaderland vanwege oorlog, geweld of vervolging. In Nederland, in een nieuwe buurt, moet hij opnieuw een netwerk opbouwen, zich thuis gaan voelen. Het blijkt voor vluchtelingen niet eenvoudig om, nadat zij een status hebben verkregen, zich een plek te verwerven in de Nederlandse samenleving.

Om vluchtelingen bij het opbouwen van hun sociaal netwerk te ondersteunen heeft VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, in samenwerking met Proeftuin 040, het project Bietje Buurten opgestart. Aanpak van dit project is om vluchtelingen in de stadslandbouwinitiatieven (de zogenaamde buurttuinen of moestuinen) in hun wijk en woonomgeving te betrekken. Deze aanpak draagt bij aan de integratie, verbetering van de Nederlandse taalbeheersing, dagbesteding en lokale inbedding van vluchtelingen in de stad.

Samenwerking
Met dit project wordt er samengewerkt met Proeftuin 040. Proeftuin 040 bestaat pas sinds begin 2014 en heeft als doel de vele voordelen van stadslandbouw zo integraal mogelijk in te zetten voor de stad Eindhoven en haar inwoners. Dit doet zij door stadslandbouwinitiatieven in de breedste zin van het woord te stimuleren, faciliteren en verduurzamen.
De volgende buurttuinen werken mee aan dit project: Boomgaard Acht, 't Strijps Hukske, Tineltuin, TU/e Community Garden, Garden Mania, Doorntuin en Oes Moes.


 

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds.