De brug naar hun kinderdroom

Het is een grote stap om mee te doen in de Nederlandse samenleving na de Internationale Schakelklas (ISK). Zeker als vluchtelingjongeren geen idee hebben wat hun droombaan is, of hun volgende stap. Nagehan Aydinli is ingeschakeld om deze jongeren in Apeldoorn te helpen een brug te slaan naar de maatschappij. Zij werkt als projectmedewerker aan VIP2-jongeren in Apeldoorn en zij begeleidt de coaches die in VIP2 de jongeren ondersteunen.
placeholder

Wat is het project VIP2 voor jongeren?
In 2019 zijn we gestart met het project VIP2 voor jongeren in Apeldoorn in samenwerking met het ISK ‘Onze Wereld’. Dit project is gebaseerd op het bestaande VIP2-project. We begeleiden jongeren van 18 jaar of ouder in de voorbereiding op vervolgstappen ná het ISK. Centraal staat het bevorderen van zelfredzaamheid.

Waarom zijn jullie je gaan richten op jongeren?
De aanleiding zijn de grote uitdagingen die wij en onze partners zien in de begeleiding van deze jongeren. Ook de uitdagingen die de jongeren zelf ervaren in het leven als ze 18 jaar worden. Bijvoorbeeld het regelen van praktische zaken of een woning inrichten. Soms lopen er ingewikkelde juridische procedures, daar moeten ze zelf keuzes in maken en stappen voor ondernemen. Want vanaf 18 jaar zijn zij inburgeringsplichtig. Hier ondersteunen en begeleiden we de jongeren bij in bijeenkomsten.

Hoeveel bijeenkomsten krijgen de jongeren?
Tijdens VIP2-jongeren worden de deelnemers in een periode van circa 3 maanden en gedurende 9 trainingsbijeenkomsten op het ISK Onze Wereld voorbereid op het nemen van een volgende stap ná afronding van het ISK. Daarna volgt een tweede periode van circa drie maanden waarin de deelnemers praktijkervaring opdoen. De doelen en te nemen stappen worden gezamenlijk met de deelnemers geformuleerd en vastgelegd in een persoonlijk trajectplan.

Wat doen de jongeren in die bijeenkomsten?
Inhoud van de trainingsbijeenkomsten gaan over:  wat vinden ze leuk en wat zijn hun kwaliteiten, welke mogelijkheden hebben de jongeren na het ISK? Hoe maak je een keuze? Wat wil ik graag? Hoe combineer je school en privé? Hoe solliciteer je op een stageplek/bijbaan? Ook worden er gastsprekers uitgenodigd van het ROC en Inburgering om de leerlingen te informeren hoe het is en gaat bij de desbetreffende scholen. Daarnaast worden er gastsprekers uitgenodigd van de gemeente die voorlichting geven over: 18 en nu? Je moet bijvoorbeeld een verzekering afsluiting, zorgtoeslag aanvragen etc. Dus meer praktische informatie.

Wat vinden de jongeren van de begeleiding?
Leerlingen zijn enorm tevreden over het project en vooral de steun die ze krijgen van de coaches. Ze hebben allemaal een vertrouwensband opgebouwd. VIP2 is maatwerk, elke leerling ziet zijn coach minstens één keer per week maar sommige hebben meer begeleiding nodig. De coaches zien jongeren bewuster worden van hun toekomst. Bijvoorbeeld, een leerling wil heel graag in de toekomst doktersassistente worden. Zij heeft echter geen idee welke stappen zij moet zetten om haar doelen te bereiken, welke vooropleiding nodig is enzovoort. Door ondersteuning en hulp van de coaches komen de leerlingen erachter welke stappen ze moeten zetten. Daar zijn ze heel blij mee.

Waar lopen de jongeren tegen aan?
Tijdens trainingen wordt extra aandacht besteed aan het onderwerp stage. Veelal vinden leerlingen het ‘vreemd’ om stage te lopen, omdat je er niet voor wordt betaald. Ze zien het belang niet en zijn het niet gewend. Door bijvoorbeeld rolmodellen in te zetten tijdens de trainingen proberen we die beeldvorming te veranderen.

Wat is project VIP2 ook alweer?
Vluchtelingen willen zo snel mogelijk hun talenten inzetten en participeren in de Nederlandse samenleving. Werken en je eigen brood verdienen is de beste manier om te integreren. VluchtelingenWerk wil met het project VIP2 vluchtelingen ondersteunen om deze brug te slaan om volwaardig en duurzaam mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Meer informatie over VIP of VIP-jongeren vind je bij projectleider Melissa Cooke mcooke@vluchtelingenwerk.nl