Dit kunnen we niet alleen!

We helpen statushouders om zo snel mogelijk hun eigen weg te vinden in Nederland en in Rotterdam. We willen dat ze zich hier thuis en op hun plek voelen en dat ze nuttig bezig zijn. Daarom stimuleren we hen om deel te nemen aan activiteiten, vrijwilligerswerk, workshops, trainingen en allerlei bijeenkomsten.
placeholder

We brengen ze in contact met andere Rotterdammers om een netwerk op te bouwen en zo ook sneller de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. We ondersteunen ze bij het vinden van een geschikte opleiding en we begeleiden ze richting arbeidsmarkt. We wijzen ze op andere organisaties waar ze terecht kunnen met een specifieke hulpvraag.

Dit alles kunnen wij natuurlijk niet alleen.

Gelukkig werken we al intensief samen met allerlei kleine en grote organisaties. Ook zijn er in onze stad vele initiatieven georganiseerd door héél veel enthousiaste en actieve Rotterdammers waar we graag bij aansluiten. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat vluchtelingen beter en sneller integreren in onze samenleving. Lees op deze pagina de voorbeelden van deze initiatieven. We praten altijd graag verder hoe uw organisatie iets kan betekenen en hoe we elkaar kunnen vinden. 

Te denken valt aan:

  • Biedt uw organisatie de mogelijkheid voor vrijwilligersplekken voor statushouders of wil uw organisatie een 'maatje' zijn en één of meerdere vluchtelingen verder op weg helpen? 
  • Organiseert u een evenement dat mogelijk interessant is voor vluchtelingen om aan deel te nemen of aan mee te helpen? 
  • Organiseert u activiteiten waar vluchtelingen aan kunnen deelnemen? 

Of heeft u een ander idee? We gaan graag met u in gesprek om samen de mogelijkheden verder te onderzoeken. Neem contact met ons op via: rotterdam@vluchtelingenwerk.nl