Extra aandacht voor integratie Eritreërs in Weststellingwerf. Ook voor uw gemeente?

Gemeente Weststellingwerf en VluchtelingenWerk Noord-Nederland pakken de inburgering Eritrese statushouders samen op.

  • Om te beginnen krijgen ze een ‘empowerment-training’ van Stichting Lemat. Dat is een stichting van Eritreeërs voor Eritreeërs, die de deelnemers in acht bijeenkomsten onder meer laat zien wat de cultuurverschillen zijn, welke normen en waarden in Nederland gelden, waarom het belangrijk is om te integreren, welke opleidingskansen er zijn en hoe je een eigen plan voor de toekomst kunt maken.
  • Daarna volgt een activerings-traject, waarin de Eritrese Nederlanders hulp krijgen om aan dat toekomstplan te werken. Die ondersteuning krijgen ze van zogeheten Talenten - Eritreeërs die al behoorlijk geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving en op die manier een voorbeeldfunctie hebben - en door vrijwillige participatiecoaches. Ook krijgen ze nog een zestal praktische trainingen.

Het project wordt gefinancierd vanuit het Impulsprogramma. Een programma, samengesteld door Timpaan Welzijn en de gemeente Weststellingwerf,
dat extra ondersteuning biedt bij  integratie en participatie vergunninghouders Weststellingwerf.