Groen- en agrosector

Deze sector biedt vele mogelijkheden op verschillende niveaus.
placeholder
  • De bomen- en vaste plantenteelt biedt veel arbeidsmogelijkheden in met name het rivierengebied: zowel teelttechnisch als in de techniek kan men aan de slag.
  • Daarnaast kan men aan de slag in de landbouw, tuinbouw, veeteelt en aanverwante domeinen (techniek, laboratoria, etc.). De sector is sterk gemechaniseerd en geautomatiseerd en biedt veel soorten werk en ontwikkelingsperspectieven. Opleiding gebeurt goeddeels intern.
  • De hoveniersbranche is op zoek naar veel personeel. Er zijn verschillende opleidingstrajecten beschikbaar.