Integratie

Integratie is gelijkwaardig lid worden van een samenleving en daar volwaardig aan meedoen. Voor vluchtelingen die vanuit de opvang in een gemeente komen wonen, is alles nieuw.
placeholder
  • Wij bieden daarom diverse diensten aan gericht op integratie en participatie. Denk aan maatschappelijke begeleiding, juridische ondersteuning, educatie-activiteiten (taaltrainingen of inburgering) en coaching gericht op werken in Nederland.
  • Uiteindelijk streven we naar zelfredzaamheid. We coachen vluchtelingen en migranten om hun eigen weg te vinden. Met de meeste gemeenten in de drie noordelijke provincies heeft VluchtelingenWerk Noord-Nederland een werkovereenkomst voor de maatschappelijke begeleiding.

De condities voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject zijn door Rijk en gemeenten/VNG opgesteld. Deze zijn:
1) Praktische hulp:
2) Hulp bij start inburgering:
3) Stimuleren van participatie en integratie:
4) Uitvoering van het participatieverklaringstraject:

VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft haar expertise en ervaringen gebundeld in een integraal aanbod maatschappelijke begeleiding.

Contact en locaties
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze dienstverlening in uw gemeente, neem dan contact op met de teamleider in uw gemeente of bij u in de buurt.