Leerniveau en prijzen

Welk leerniveau bieden wij aan?  Hoeveel kost bij ons een module? Bekijk de berekening van twee voorbeeldtrajecten.
placeholder

Leerniveau en tempo

Er zijn groepen met verschillende leerniveau’s:

  • Alfabetisering
  • Inburgeringsexamen
  • Staatsexamen I (niet op alle locaties)
  • Staatsexamen II (niet op alle locaties)

Prijzen

Wat een traject kost, is afhankelijk van het benodigde aantal modules.

  • Een module bestaat uit 13 lesweken;
  • de startmodule kost €1606,00;
  • de modules die volgen kosten €1456,00;
  • de verplichte ONA module kost € 900,00;
  • deze moduleprijzen zijn inclusief intake en lesmateriaal en exclusief examens.
  • Ter vergelijking: dit komt neer op een uurprijs van €14,00.

Hoeveel modules nodig zijn, hangt af van het niveau en de leerbaarheid van de cursist. We bepalen het niveau door een uitvoerige intake.