Jurisprudentie & advocatuur

 • Committee Against Torture (CAT)
  Met chronologisch geordend jurisprudentieoverzicht, te vinden onder Complaints procedure. Ook een overzicht welke landen welke verdragen hebben geratificeerd.
 • European Committee for the Prevention of Torture (CPT)
  De site heeft een makkelijk doorzoekbare database, waarin heel specifiek gezocht kan worden met een word wheel met vaste trefwoorden.
 • European Court of Human Rights
  Jurisprudentie is te vinden onder Case Law in de makkelijk doorzoekbare HUDOC-database. Daarin opgenomen zijn uitspraken, resoluties en rapporten van het Europees Hof en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Onder Press, News kan geselecteerd worden op overzichten van recente persberichten en uitspraken.
 • Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
  Onder Rechtspraak is hier Europese Jurisprudentie te vinden (ook in het Nederlands) en links van nationale en internationale juridische websites (onder Het recht van de Unie in Europa).
 • International Association of Refugee Law Judges(IARLJ)
  Jurisprudentiedatabase van de IARLJ, een goed doorzoekbare database met beslissingen op asielaanvragen in veel verschillende landen. De taal is in te stellen, er kan worden gezocht in het Nederlands.
 • Joegoslaviëtribunaal
  Met informatie over de laatste ontwikkelingen en uitspraken.
 • Michigan University, Reflaw
  Deze site bevat uitspraken over de vluchtelingdefinitie. Ook informatie over de Michigan guidelines ten aanzien van binnenlandse bescherming, gegronde vrees en het causale verband tussen vrees voor vervolging en het vluchten.
 • UNHCR - Protecting Refugees
  Het deel van de UNHCR-site over de bescherming van vluchtelingen. Met onder meer aparte onderdelen voor Legal Protection en Global Operations.
 • Vreemdelingenrecht.com Blogspot
  Dit is een nieuwsberichtenblog over vreemdelingenrecht met makkelijk doorzoekbaar overzicht van uitspraken en jurisprudentie.

Landen

 • Australië, Migration and Refugee Review Tribunal
  Uitspraken zijn te vinden onder Decisions Bulletin.
 • België, De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen neemt vanaf 1 juni 2007 de bevoegdheden van de Raad van State waar het vreemdelingenrecht betreft. Onder Rechtspraak zijn de uitspraken terug te vinden. Er kan gezocht worden op onder meer op nationaliteit en datum.
 • Canada, Federal Court of Canada
  In de uitspraken van het Canadese Federal Court kan gezocht worden op jaartal, naam en trefwoord.
 • Duitsland, Asylnet
  In de Rechtsprechungsdatenbank kan jurisprudentie gezocht worden. Ook is het Asylmagazin online beschikbaar.
 • Groot-Brittannië, British and Irish Legal Information Institute
  Algemene jurisprudentie database waarin met uitgebreid zoekformulier gezocht kan worden.
 • Nederland, Rechtspraak.nl
  Officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland. Informatie en documentatie over hoe de rechtspraak is georganiseerd en over alle gerechtelijke instanties (ook de vreemdelingenkamer). Bij Zoeken in Uitspraken kan specifiek worden gezocht op rechtsgebied vreemdelingen.
 • Raad van State
  Op de site worden uitspraken in zogenoemde hoofdzaken van de Afdeling Bestuursrechtspraak en voorlopige voorzieningen gepubliceerd. Actuele uitspraken in Vreemdelingenzaken zijn te vinden onder Actuele uitspraken die via zaaknummer zijn op te zoeken met Zoeken in Uitspraken. Er kan worden geselecteerd op alleen Vreemdelingenzaken.
 • New Zealand Refugee Law Decisions
  De uitspraken van de Nieuw Zeelandse Refugee Status Appeals Authority worden hier full text gepubliceerd.
 • Zwitserland, Bundesverwaltungsgericht
  Onder Entscheide is de Entscheidedatabank te vinden, met onder Abteilung IV en V asielrecht.