Onderwijs, werk & welzijn

 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Informatie over studiefinanciering in het voortgezet en hoger onderwijs, diploma-erkenning en de rol van DUO op het gebied van inburgering.
 • Het Begint Met Taal
  Het Begint met Taal zet zich in om migranten te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Met als doel bijdragen aan verhoogde zelfredzaamheid en kansen in onze samenleving. Het Begint met Taal ondersteunt ongeveer 100 aangesloten organisaties.
 • Internationale DiplomaWaardering
  Website van het Informatiecentrum DiplomaWaardering met informatie over de waardering van buitenlandse diploma's in Nederland.
 • Landelijke OnderwijsWerkgroep voor Asielzoekerskinderen en Nieuwkomers (LOWAN)
  Deze website geeft informatie over het onderwijs aan asielzoekerskinderen en nieuwkomers. De informatie is gericht op scholen en beleidsmakers.
 • Recht op Bijstand
  Website met informatie over algemene en bijzondere bijstand. 
 • Stichting voor Vluchteling Studenten UAF
  Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. De stichting adviseert, begeleidt en ondersteunt hen financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan. Hierbij werken we nauw samen met onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en bedrijven.
 • Werk.nl
  Site van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en gemeenten voor werkgevers en werknemers. Op de site is informatie te vinden over solliciteren en het zoeken naar werk, inclusief een uitgebreide vacaturebank. Er staat ook informatie op over het werven van allochtone werknemers.