Statistiek

Handige links naar feiten en cijfers over vluchtelingen en asielzoekers.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  Publicaties met cijfers zijn te vinden door te zoeken op termen als vluchteling, asielzoeker, asielaanvragen
 • CBS StatLine
  Cijferdatabase van het CBS met een enorme hoeveelheid cijfers. Voer een zoekterm in in de zoekbalk en selecteer een onderwerp uit de resultatenlijst.
 • Eurostat: statistisch bureau van de Europese Commissie
  Dit is de statistische database van de Europese Commissie. Onder Complete database is bij Tables by themes, Population and social conditions, Population, International Migration and Asylum zijn cijfers over (beslissingen op) asielaanvragen voor alle EU-lidstaten te vinden, ook naar land van herkomst. De cijfers kunnen worden geselecteerd naar jaar of bijvoorbeeld geslacht en geëxporteerd naar Excel.
 • Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND)
  Onder het menu ‘Organisatie’ is het onderdeel ‘Cijfers en Rapportages’ te vinden, met jaarcijfers van de IND en bij rapportages de maandelijkse Asylum Trends, met de asielaanvragen in Nederland naar land van herkomst.
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
  Cijfers over vrijwillige terugkeer en hervestiging.