Tijdschriften

 • Asiel- & Migrantenrecht (A&MR)
  Asiel&Migrantenrecht verschijnt acht keer per jaar en wordt uitgegeven door FORUM en Vluchtelingenwerk. Het is hét vakblad in het migratierecht. Het blad richt zich met name op advocaten, rechters, beleidsmakers en wetenschappers in het vreemdelingenrecht. Met diepgravende artikelen, besprekingen van belangwekkende jurisprudentie, interviews en beleidsoverzichten op het gebied van zowel het reguliere vreemdelingenrecht en vluchtelingenrecht.
 • Binnenlands Bestuur online
  Uitgebreide en goed doorzoekbare website over bestuur, wonen, werk, welzijn en onderwijs. Ook de invloed van landelijk beleid op het gemeentelijk beleid voor vluchtelingen en bijvoorbeeld uitgeprocedeerden komt hier regelmatig aan bod.
 • DEMOS
  Tijdschrift van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Hierin staan geregeld artikelen over migratie en asiel met bijbehorende statistieken.
 • International Journal of Refugee Law (IJRL)
  IJRL van de Oxford University is een van de toonaangevende bronnen over vluchtelingenbescherming en asielwetgeving. De inhoudsopgaven bieden naast de zoekmachine een goede ingang om het archief te doorzoeken.
 • Journal of Refugee Studies (JRS)
  JRS is een uitgave van Oxford University met artikelen over de complexe problematiek rond gedwongen migratie en de wijze waarop hier (inter)nationaal mee wordt omgegaan. De inhoudsopgaven bieden naast de zoekmachine een goede ingang om het archief te doorzoeken.
 • Migration News
  Migration News biedt maandelijks een overzicht van nieuws over migratie en integratie in Europese landen en wereldwijd.
 • Refugee Survey Quarterly (RSQ)
  RSQ verschijnt 4 keer per jaar en bevat publicaties over vluchtelingen en internationale bescherming. Elke uitgave heeft een eigen thema. De inhoudsopgaven en zoekmachine bieden een goede ingang om het archief te doorzoeken.