Vluchtelingenorganisaties internationaal

 • Europa.eu: Vrij verkeer van personen, asielbeleid, immigratie
  Onderdeel van de website Europa.eu met een kort en bondig overzicht van de EU-wetgeving op het terrein van vrij verkeer van personen, asielbeleid en immigratie.
 • European Commission, Home Affairs
  Onderdeel van de website van de Europese Commissie, Home Affairs, met uitgebreide 
 • Europa.eu: Vrij verkeer van personen, asielbeleid, immigratie
  Onderdeel van de website Europa.eu met een kort en bondig overzicht van de EU-wetgeving op het terrein van vrij verkeer van personen, asielbeleid en immigratie.
 • European Asylum Support Office (EASO)
  EASO is een EU-agentschap dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van het Gemeenschappelijke Europees Asielsysteem (GEAS). EASO is een expertisecentrum op het gebied van asiel en ondersteunt lidstaten die een grote druk op hun asiel- of opvangsysteem ondervinden. De website biedt veel publicaties en statistische informatie.
 • European Commission, Home Affairs
  Onderdeel van de website van de Europese Commissie, Home Affairs, met uitgebreide Engelstalige informatie over het Europese asiel- en migratiebeleid.
 • European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
  ECRE is een overkoepelend Europees netwerk van 76 vluchtelingenorganisaties uit 30 landen. Met informatie over ECRE en als hoofdthema’s onder meer terugkeer, hervestiging, integratie en toegang tot Europa. Bij het onderdeel ‘Alliance’ zijn de adresgegevens te vinden van de aangesloten organisaties.
 • Europees Migratienetwerk (EMN)
  Het Europees Migratienetwerk (EMN) - opgericht door de Raad van de Europese Unie - verzamelt actuele, objectieve, betrouwbare en waar mogelijk vergelijkbare informatie over migratie en asiel. Het EMN publiceert rapporten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van asiel en migratie.
 • European Resettlement Network
  Het European Resettlement Network ondersteunt hervestiging van vluchtelingen in Europa en richt zich op de organisaties die betrokken zijn bij die hervestiging en integratie.
 • European Website on Integration
  Deze website geeft informatie over het integratiebeleid in alle lidstaten van de EU en bevat een uitgebreide bibliotheek over thema's als burgerschap, economische participatie en sociale cohesie.
 • Forced Migration Online
  Forced Migration Online (FMO) biedt een veelheid aan informatie over vluchtelingen en gedwongen migratie. FMO is bedoeld voor onder meer studenten, beleidsmakers, media en vluchtelingen zelf. De website wordt beheerd door het Refugee Studies Centre van Oxford de Universiteit.
 • Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)
  IDMC is een toonaangevend internationaal orgaan op het gebied van mensen die ontheemd zijn in eigen land (‘internal displacement’). De website geeft informatie over conflicten wereldwijd die internal displacement veroorzaken en over de positie van deze ontheemden.
 • International Catholic Migration Commission (ICMC)
  De ICMC is een internationale organisatie die zich op nationaal en regionaal niveau inzet voor migranten en vluchtelingen. De website geeft informatie over alle terreinen waarop ICMC zich begeeft zoals terugkeer, mensensmokkel, capaciteitsopbouw en hulp aan getraumatiseerden. Op de site vindt u ook publicaties en nieuws.
 • International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
  ICMPD heeft tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam migratiebeleid en is een uitwisselingsplatform voor organisaties en overheden. ICMPD houdt zich daarnaast bezig het versterken van Oost-Europese organisaties die vluchtelingen ondersteunen. De website bevat een uitgebreide online bibliotheek met als thema migratie.
 • International Crisis Group
  De International Crisis Group is een internationale denktank die zich richt op het voorkomen van en oplossingen vinden voor grootschalige conflicten. De website biedt rapporten, analyses en informatie over conflicten per land of regio.
 • International Organisatie voor Migratie (IOM)
  Deze zeer uitgebreide website geeft informatie over terugkeer van vluchtelingen en migranten wereldwijd, maar laat ook zien wat redenen voor migratie zijn en welke wetten ervoor gelden in verschillende landen.
 • International Red Cross, Family links
  Via deze website kunnen mensen wereldwijd zoeken naar familieleden die ze tijdens hun vlucht, oorlog of conflict zijn kwijtgeraakt.
 • Know Reset
  Know Reset is een project met als doel het in kaart brengen en analyseren van de wettelijke en beleidsmatige kaders en de praktijk van de hervestiging van vluchtelingen in de 27 EU-lidstaten. ECRE en Migration Policy Centre zijn partners.
 • Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (Picum)
  Picum heeft als doel het waarborgen van de sociale rechten voor migranten zonder verblijfsvergunning in Europa.
 • Refunite
  Refugees United biedt vluchtelingen een anoniem forum om in contact te komen met vermiste familieleden.
 • RSD Watch
  RSD Watch geeft onafhankelijke informatie over de manier waarop de UNHCR vluchtelingendossiers beoordeelt.
 • Southern Refugee Legal Aid Network (SRLAN)
  SRLAN is een koepel van vluchtelingenorganisaties die zich bezighouden met rechtshulp aan vluchtelingen. De zeer uitgebreide site geeft een overzicht van rechtshulpverleners per land, jurisprudentie herkomstlandeninformatie en nog veel meer.
 • UNHCR
  Zeer uitgebreide site met informatie over vluchtelingen, asielzoekers en IDP’s wereldwijd. De site bevat landeninformatie, nieuws, publicaties en uitgebreide statistische informatie. Ook zijn er video- en fotogalerijen met verhalen van (bekende) vluchtelingen.
 • United Nations
  De site biedt bij het onderdeel ‘Human rights’ uitgebreide mensenrechteninformatie met links, publicaties en onderdelen van de UN.
 • World Refugee
  Dagelijkse nieuwsservice over vluchtelingen wereldwijd.
 • Women's Refugee Commission
  De Women's Refugee Commission zet zich in voor verbetering van wetgeving en ontwikkeling van programma's ter verbetering van de levensomstandigheden en de rechtsbescherming van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers.