Vluchtelingenorganisaties in Nederland

 • Amnesty Nederland
  Op de Nederlandstalige site van Amnesty International staat niet alleen uitgebreide landeninformatie, maar ook informatie over campagnes en acties in Nederland en wereldwijd. Onder ‘Mensenrechten’ zijn uitgebreide dossiers te vinden over onder andere mensenrechten in Nederland, vluchtelingen en migranten.
 • Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV)
  Het ASKV steunt en begeleidt uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.
 • Internationale Organisatie voor Migratie Nederland (IOM Nederland)
  Website met informatie over de werkzaamheden van IOM Nederland, informatie-sheets in diverse talen, overzicht van publicaties en cijfers over terugkeer, gezinshereniging en uitgenodigde vluchtelingen.
 • Nederlands Migratie Instituut (NMI)
  Deze website bevat veel informatie over remigratie. Met folders in diverse talen, een adressenoverzicht en het laatste nieuws.
 • Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
  Stichting LOS is een steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteerden. Met links naar verschillende organisaties die noodopvang bieden.
 • Stichting Migratierecht
  Stichting Migratierecht Nederland is een kennisinstituut op het vlak van het vreemdelingenrecht en aanverwante onderwerpen en geeft juridisch informatie aan professionals en belangstellenden. Stichting Migratierecht is de voortzetting van de afdeling Migratierecht van Stichting Forum.
 • Stichting Pharos, Kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid
  Op de website van Pharos is informatie te vinden over onder meer interculturalisatie van de zorg , medische aspecten bij terugkeer en in de asielprocedure, meisjesbesnijdenis en hulpverlening. Met uitgebreide aanwinstenlijst, bibliotheek en veel te downloaden teksten.
 • Stichting Gave
  Stichting Gave begeleidt vanuit de kerken asielzoekers en vluchtelingen die christen zijn of interesse hebben in het christelijke geloof. Er wordt op diverse manieren contact gelegd tussen Nederlandse christenen en asielzoekers. De website is ook deels in het Arabisch, Perzisch, Somali, Koerdisch, Russisch en Dari.
 • Stichting iMMO
  Het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van een asielprocedure. Hiermee ondersteunt iMMO de uitvoering van wet- en regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige asielprocedure.
 • Stichting Vluchteling
  Stichting Vluchteling zet zich voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen en ontheemden in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. De website biedt informatie over de activiteiten van de stichting zelf, pers- en nieuwsberichten, informatiepakketten voor scholen en een landenoverzicht met informatie over de geschiedenis van het land, de oorlog of het conflict en het aantal vluchtelingen.
 • Stichting voor Vluchteling Studenten UAF
  Website met nieuws, publicaties en informatie voor (aankomend) studenten, onderwijsinstellingen en werkzoekenden.
 • Rode Kruis
  Het Rode Kruis helpt met het zoeken naar vermiste familieleden en het herstellen van het contact. Zij kunnen op veel plaatsen in de wereld een zoektocht beginnen.