Onze campagnes tot en met 2016

VluchtelingenWerk wil het draagvlak voor vluchtelingen vergroten. Als belangenbehartiger van vluchtelingen, voeren we regelmatig campagne. Hieronder een greep uit onze campagnes tot en met 2016.
placeholder

Bekijk al onze recente campagnes >>

2016: Reken op mij

Nederland is vol gastvrije mensen die begrip hebben voor vluchtelingen. Met de campagne Reken op mij geven wij deze mensen een gezicht. Tijdens de campagne vertellen 'gewone' Nederlanders waarom zij het belangrijk vinden om 'iets' voor vluchtelingen te doen. Daarmee hopen wij anderen te inspireren hetzelfde te doen.

Terugkerende, jaarlijkse campagne: Gezinshereniging

Vluchtelingen die in Nederland bescherming vinden, zijn veilig en hoeven niet meer voor hun eigen leven te vrezen. Maar ze maken zich wel grote zorgen over familieleden die zijn achtergebleven. Zolang hun gezin gevaar loopt, is er geen ruimte om een nieuw leven te beginnen. VluchtelingenWerk voert eind dit jaar actie om gezinshereniging onder de aandacht te brengen en extra fondsen te werven om herenigingen mogelijk te maken.

Presentator Joris Linssen maakte voor VluchtelingenWerk een radiospot voor de campagne gezinshereniging. Hij is zeer betrokken bij het lot van vluchtelingen. Door zijn tv-programma's werd hij geraakt door hun verhalen. Sindsdien werkt hij regelmatig samen met VluchtelingenWerk en zet hij zich in om gevluchte gezinnen weer bij elkaar te brengen.

2015: Vluchtelingen kunnen op ons rekenen

Het vluchtelingenvraagstuk is actueler dan ooit. Daarom vragen we met deze campagne aandacht voor onze rol bij de hulp aan vluchtelingen in Nederland. De boodschap van de campagne is: 'Wij kunnen de vluchtelingencrisis niet oplossen. Maar vluchtelingen die in Nederland komen, kunnen wel op ons rekenen!' Met de campagne roepen we mensen op om ook te helpen.

2014: sms-actie Tegengeluid

Op sociale media zijn er vele negatieve, opruiende en ongefundeerde reacties op vluchtelingen in Nederland. De wereld op z'n kop: vluchtelingen hebben vreselijke dingen meegemaakt en verdienen juist onze steun. Daarom voerden we half november 2014 een korte actiecampagne rond het thema: 'Het is tijd voor een tegengeluid'.

2011: Leven in Veiligheid

Het verhaal van een vluchteling is niet van zijn gezicht af te lezen. Met de campagne Leven in Veiligheid vraagt VluchtelingenWerk Nederland mensen verder te kijken. Wie dat doet, begrijpt dat vluchtelingen als Abdi, Parwana en Ram geen keuze hadden: zij moesten hun land ontvluchten en alles wat hen dierbaar is achterlaten.

2010: 'Gezocht: parttime held'

Met deze campagne wil VluchtelingenWerk in twee jaar tijd tweeduizend nieuwe vrijwilligers werven # duizend jongeren en duizend allochtonen. Zo wil VluchtelingenWerk haar vrijwilligersbestand diverser maken. De campagne 'Gezocht: parttime held' presenteert vrijwilligers als helden: mensen die wat betekenen voor een ander. Een vrijwilliger kan zich parttime, naast een baan of studie, inzetten voor een vluchteling en krijgt daar veel voor terug. De helden die centraal staan in de campagne zijn échte vrijwilligers die vertellen wat hun reden is om parttime held te zijn.

2009: 'Weet u de weg in ...?'

Ook deze campagne is gericht op het werven van nieuwe vrijwilligers en donateurs voor VluchtelingenWerk. Deze campagne wordt lokaal ingevuld; bijna tweehonderd lokale afdelingen nemen deel. Zij verspreiden huis-aan-huiskaarten, folders en posters. De campagne wordt landelijk ondersteund met reclame op de radio, bilboards en advertenties.

2006: 'Wanneer geeft Nederland weer thuis?'

Deze campagne roept tijdens de verkiezingen van 2006 op om met hoofd en hart te stemmen. Daarnaast worden politieke partijen gewezen op een humaan en zorgvuldig vluchtelingenbeleid.

2004: 'Voor vluchtelingen moet ruimte blijven'

Tijdens deze landelijke campagne staan vluchtmotieven centraal. De campagne is opgesteld om de Nederlandse bevolking duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat mensen, die in eigen land gevaar lopen, hier bescherming kunnen krijgen. VluchtelingenWerk laat met deze campagne zien wat de basis van ons werk is: opkomen voor mensen die bescherming nodig hebben.

2004: '25 jr VWN: Nederland bedankt'

2004 is het jubileumjaar voor VluchtelingenWerk geweest. Bijzondere aandacht werd besteed aan de successen die VluchtelingenWerk in 25 jaar behaald heeft. In de media wordt naast het jubileum ook aandacht gevraagd voor de kansen die nog onbenut blijven.

2002 - 2004: 'Wij maken er werk van'

Tijdens deze driejarige campagne onderstreept VluchtelingenWerk waar ze al 25 jaar voor staat: opkomen voor de rechten van vluchtelingen en hen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Met dit motto laten we zien dat we dé autoriteit op het gebied van vluchtelingen in Nederland zijn.

2001 - 2004: 'Eenmalige Bijzondere Maatregel'

Tijdens deze campagne wordt aandacht geschonken aan vluchtelingen die al jaren in onzekerheid leven. VluchtelingenWerk pleit voor een eenmalige bijzondere regeling (pardon, red.) voor asielzoekers die langer dan drie jaar in Nederland zijn en afkomstig zijn uit een land waar oorlog woedt of waar mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn.

2003: 'Integreren doe je samen'

'Integreren doe je samen' is onderdeel van de campagne 'Wij maken er werk van'. VluchtelingenWerk laat met deze landelijke campagne zien een organisatie te zijn die werk maakt van integratie, onder meer door ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders te organiseren.

2003: 'VluchtelingenWerk luidt de noodklok'

VluchtelingenWerk houdt op 14 januari 2003 een landelijke actiedag en pleit voor een rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid. Het strenge Nederlandse asielbeleid is doorgeschoten en vluchtelingen krijgen vaak geen humane behandeling meer in Nederland. Samen met andere organisaties pleiten we voor een pardon en een asielprocedure die sneller en zorgvuldiger is.

2002: 'Op slot doen kan dodelijk zijn'

Met deze mediacampagne richt VluchtelingenWerk zich op de grote groep kiezers om hen tijdens de verkiezingsperiode bewust te maken van de positie van vluchtelingen.

Bekijk al onze recente campagnes >>