Standpunt | Huisvesting

VluchtelingenWerk vindt dat vluchtelingen zo snel mogelijk een passende woonruimte moeten krijgen, zodat zij van start kunnen gaan met hun integratie. De krapte op de woningmarkt moet niet worden afgeschoven op vluchtelingen.
placeholder

Wat is de situatie?

Gemeenten zijn verplicht om vluchtelingen te huisvesten (de zogeheten huisvestingstaakstelling). De verdeling vindt plaats naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Zonder die verplichting zouden vluchtelingen vele jaren in asielzoekerscentra op huisvesting moeten wachten of ze zouden dakloos zijn. Verblijf in een asielzoekerscentrum is veel duurder dan huisvesting in een gemeente en het is bovendien slecht voor hun participatie in de Nederlandse samenleving.

Wat vindt VluchtelingenWerk?

Verplichting aan gemeenten 

VluchtelingenWerk vindt dat de verplichting voor gemeenten om voor huisvesting te zorgen moet blijven bestaan. Zonder die verplichting zouden vluchtelingen veel te lang in de asielopvang blijven. Of zij zouden voornamelijk in achterstandswijken in de grote steden wonen of in krimpregio's met weinig werkgelegenheid terechtkomen.

Schuif het woningtekort niet af op vluchtelingen 

De krapte op de woningmarkt is niet de schuld van vluchtelingen, maar zij hebben er - net als andere woningzoekenden - wel last van. Vergeleken met de komst van vluchtelingen spelen andere ontwikkelingen bovendien een grotere rol bij de krappe woningmarkt, zoals de achterblijvende bouw, het afnemende (betaalbare) aanbod, de toenemende vraag door kleiner wordende huishoudens en langer zelfstandig wonende ouderen.

Snelle huisvesting en contact met Nederlanders

VluchtelingenWerk vindt dat vluchtelingen zo snel mogelijk passende huisvesting moeten krijgen, zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen en hun integratie van start kan gaan. Bij deze huisvesting moet een goede mix zijn van bewoners, waarbij vluchtelingen samen wonen met andere (niet alleen kwetsbare) woningzoekenden, niet anders worden behandeld en zoveel mogelijk in contact kunnen komen met Nederlandstalige buren.