Overige sectoren

Interesse in Infra, Onderwijs, Kringloop of als zelfstandig ondernemer? Ook in die sectoren hebben we contacten.
placeholder

Infra

De grond-, weg- en waterbouwbedrijven kunnen personeel gebruiken. Je wordt kosteloos kort opgeleid bij SPG Infravak te Holten om daarna direct (betaald) geplaatst te worden bij een bedrijf, waar je vooral in de praktijk het vak leert. Interesse? Neem contact op met SPG Infravak.

Onderwijs

Statushouders, die  wiskunde-, natuurkunde-, scheikunde- of informatica-docent zijn geweest, minstens een Nederlands erkend Bachelor-niveau hebben en graag weer aan de slag willen in het voortgezet onderwijs kunnen een traject krijgen om aan de slag te kunnen als docent. Windesheim (Zwolle) biedt een traject van een jaar waarbij men naast de theoretische vakken direct gaat stagelopen op middelbare scholen. Na succesvolle afronding kan men doorstromen in het reguliere zij-instroom programma voor docenten in het voortgezet onderwijs. Interesse? Neem contact op met Windesheim te Zwolle.

Kringloop

Kringloopbedrijven bieden vaak een goede opstap naar betaald werk in de vorm van een werkstage. Door de grote variëteit aan werkzaamheden, kan men de Nederlandse taal verder ontwikkelen en werkervaring opdoen onder veelal goede begeleiding. VWON heeft contacten met kringloopbedrijven die aangesloten zijn bij Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN).

Zelfstandige Ondernemers

Niet zelden zijn statushouders geïnteresseerd om een eigen onderneming te starten. Men heeft bij voorbeeld een eigen onderneming gehad in het verleden of heeft de ambitie om voor zichzelf te starten. Er zijn contacten met Qredits en IMK, die potentiële ondernemers begeleiden met de opzet van een eigen onderneming en zonodig ook helpen met de financiering.