Participatieverklaring: VluchtelingenWerk biedt een compleet traject.

Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Veel gemeenten werken met VluchtelingenWerk samen om vorm te geven aan trajecten voor de participatieverklaring.
placeholder

De verantwoordelijkheid voor deze verklaring ligt bij de gemeenten. VluchtelingenWerk ontwikkelde een compleet traject waar gemeenten gebruik van kunnen maken om de impact van de verklaring te vergroten.

Eén workshop is eigenlijk onvoldoende
Vóór het tekenen van de verklaring zijn vluchtelingen verplicht om minimaal één workshop te volgen over de inhoud ervan. VluchtelingenWerk stelt dat één workshop vluchtelingen onvoldoende voorbereidt op het ondertekenen van de verklaring. Om het besef van de inhoud van de verklaring te vergroten, en zo de impact te bevorderen, ontwikkelde VluchtelingenWerk het zogenoemde 'participatietraject'.

Dit traject bestaat uit drie onderdelen: 
1. Een introductieworkshop, waarbij de grondwet centraal staat. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden? Wat houden deze precies in en hoe verschillen ze van die van het land van herkomst?  Hierbij wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat de organisatie ProDemos heeft ontwikkeld.
2. Een  verdiepende module, waarbij in vier bijeenkomsten dieper wordt ingegaan op de kernwaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit, en het begrip participatie. In groepjes gaan de deelnemers op basis van hun eigen ervaringen met elkaar in gesprek.
3. Een aanvullende module, waarbij de deelnemers op werkbezoek gaan en presentaties krijgen over de mogelijkheden tot participatie in de buurt.

Aanvullende maatschappelijke begeleiding
De behandelde thema's uit dit traject komen weer terug in de maatschappelijke begeleiding die VluchtelingenWerk biedt aan vluchtelingen die van een opvanglocatie verhuizen naar een eigen woning. Gemeenten kunnen ook kiezen om bijvoorbeeld alleen de introductie en de verdiepende module af te nemen.

Maatwerk is mogelijk
Sommige gemeenten willen bepaalde zaken meer benadrukken. In andere gemeenten geven de wethouder of soms zelfs de burgemeester onderdelen van de workshops. Kortom, maatwerk per gemeente is natuurlijk altijd mogelijk. Meer informatie: zie rehterkolom.