Praat je over of met mij?

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.' Ontmoet elkaar tijdens een bijeenkomst of een presentatie. Wij organiseren de voorlichting voor u. 
placeholder

Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind (BmB) staat ontmoeting centraal. Tijdens een presentatie bij een bijeenkomst zal onder andere een voormalig vluchteling zélf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en gaat de dialoog aan met het publiek.

De ontmoeting heeft als doel:

  • het begrip voor de vluchtelingenthematiek te bevorderen;
  • vooroordelen weg te nemen.

De voormalig vluchteling komt samen met een vrijwilliger die vertelt waarom mensen vluchten en hoe VluchtelingenWerk asielzoekers en statushouders begeleidt. De vrijwilliger start de voorlichting met een interactieve quiz, gevolgd door een informatieve presentatie en aansluitend vertelt de voormalig vluchteling zijn vluchtverhaal.

Voor nadere informatie en aanvragen van een voorlichting: klik hier!

 

Bekend maakt Bemind wordt onder andere gefinancierd door de Adessium Foundation en onze donateurs.

Waarom moest Armen vluchten?

Luister naar zijn verhaal in de video.