Project Community Sponsorship voor hervestigers

Met het project Community Sponsorship onderzoeken we hoe hervestigers een goede start kunnen maken in hun nieuwe omgeving en of ‘community sponsorship’ een toegevoegde waarde heeft.
placeholder

Persoonlijke steun en langdurige begeleiding

In dit project gaan we experimenteren met community sponsorship in Nederland. Hierbij worden  groepen burgers – de sponsors – gekoppeld aan vluchtelingen. Zij verwelkomen en begeleiden hen in hun nieuwe omgeving.

Door de inzet van sponsorgroepen wordt het sociale netwerk van vluchtelingen versterkt en uitgebreid. Het maakt deze persoonlijke steun en langdurige begeleiding mogelijk, waarbij VluchtelingenWerk lokaal een achtervangfunctie biedt. In veel andere landen, zoals Canada, is community sponsorship al jaren een groot succes.

Over hervestigers

In dit project richten we ons specifiek op hervestigers. Wat zijn dat eigenlijk? De meeste vluchtelingen worden opgevangen in buurlanden van hun land van herkomst, ze verblijven daar veelal in vluchtelingenkampen, of ze zijn op zichzelf aangewezen. Er zijn vluchtelingen die vanwege hun kwetsbaarheid of dreigende vervolging nog steeds niet veilig zijn in buurlanden. UNHCR draagt deze kwetsbare vluchtelingen voor aan hervestigingslanden, waaronder Nederland.

De Nederlandse overheid heeft toegezegd jaarlijks 500 van deze hervestigers op te nemen. Zij verblijven niet eerst in een asielzoekerscentrum (azc), maar gaan rechtstreeks naar gemeenten. Hierdoor hebben ze over het algemeen minder kennis van Nederland en het leven hier, waardoor de begeleiding vaak intensiever is dan bij andere statushouders die langdurig in azc's hebben gewoond.

Looptijd en doelstellingen

Het project Community Sponsorship is gestart op 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2023.

placeholder

Deelnemers

We beogen 18 hervestigers (inclusief hun gezin) bij het project te betrekken.

placeholder

Sponsoren

We zoeken (maximaal) 80 sponsoren voor dit project.

placeholder

Gemeenten

Het project wordt in 3 of 4 gemeenten uitgevoerd.

placeholder

Trainingen voor sponsoren

Tijdens het project worden er 8 trainingen voor sponsoren verzorgd.

Maatschappelijk draagvlak vergroten

In ons project gaan we onderzoeken of en hoe community sponsorship voor hervestigers in Nederland een goede aanvulling kan zijn op de (al aangeboden) maatschappelijke begeleiding. Daarnaast willen we met het actief betrekken van community sponsors het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van hervestigers in Nederland vergroten.

In twee jaar tijd gaan we in 3-4 gemeenten pilots draaien met community sponsorship. In totaal zullen 18 hervestigers (gezinnen), aanvullend op de maatschappelijke begeleiding, door getrainde sponsors verwelkomd worden. We gaan verschillende vormen van community sponsorship uitproberen. Bijvoorbeeld zowel in steden als op het platteland. En geheel vanuit VluchtelingenWerk zelf, alsook in samenwerking met organisaties zoals Justice and Peace.

Samenwerking en monitoring

In het project Community Sponsorship werken we samen met o.a. het COA, UNHCR-NL, de Refugee Focus Group, DMB, Justice and Peace Nederland, Porticus, verschillende gemeenten en natuurlijk verschillende locaties van VluchtelingenWerk.

Het project wordt gefinancierd door Porticus.

Een extern bureau zal het project monitoren en vastleggen wat wel werkt en wat niet. Daarmee werken we toe naar een effectief model voor community sponsorship in de Nederlandse context. Dit model en onze lessons learned, gaan we aan het eind van het project breed delen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project Community Sponsorship?
Neem dan contact op met projectleider Petra de Klein

Mail naar Petra de Klein