Publicaties

Bekijk de jaarverslagen en andere publicaties van Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland.
placeholder

Fusies  

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is ontstaan na fusie van rechtsvoorgangers:
Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland
Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

Jaarverslag West en Midden-Nederland