Raad van Toezicht

De volgende personen hebben zitting  in de RvT:

Roelie Goettsch (voorzitter)
Daan Beltman (vice-voorzitter)
Liane Voerman (lid)
Wim Brenkman (lid)
Bearn Bilker (lid)
Maarten Stuker (lid)
Gerard Vonk (lid)