Vacature, 20 juli 2021

Groepstolk Ouderschapsondersteuning

VluchtelingenWerk Nederland organiseert ouderschapsondersteuning om ouders beter voor te bereiden op en te ondersteunen bij vragen die zij hebben bij het leven in Nederland. Dit kan gaan over de keuzes voor het onderwijs aan kinderen, hoe gebruik te maken van de gezondheidszorg en hoe om te gaan met de verschillen in opvoeden in het land van herkomst en hier in Nederland. Ook bespreken we met de ouders hoe ze gebruik kunnen maken van de dienstverlening die er is in Nederland zoals de GGD en het sociaal wijkteam. We organiseren 5 bijeenkomsten met groepen ouders in de eigen taal. Voor de uitvoering van deze bijeenkomsten zoeken we groepstolken (Syrisch Arabisch, Tigrinya, Turks, Farsi of Koerdisch).

In het najaar van 2021 organiseren we ouderschapsondersteuning in de gemeenten: Sint Michielsgestel, Meierijstad, Eindhoven, Gilze en Rijen, Bergeijk, Reusel-De Mierden en Moerdijk.

 

Taakomschrijving
De ouderbijeenkomsten worden gegeven met een trainer van VluchtelingenWerk en samen voorbereid. De minimaal gevraagde inzet van de vrijwillig assistent-trainer / vertaler is het ondersteunen van 1 groep ouders voor 5 bijeenkomsten van 2,5 uur per bijeenkomst (dus 5 x 2,5 uur). Hierbij hoort ook een half uur voorbereiding en nabespreking. Dus per bijeenkomst rekenen we 3,5 – 4 uur. Daarnaast vragen wij 2 dagen tijd voor training en intervisie.

In de ouderbijeenkomsten worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Opvang en onderwijs voor kinderen in Nederland;
 • Gezondheid van kinderen in Nederland;
 • Opvoeding in twee culturen;
 • Wat te doen als je je zorgen maakt over je kind.

Bij de bijeenkomsten sluiten sociale partners uit de gemeente (zoals GGD, sociaal wijkteam en school) als
gastspreker aan.


Wat vragen wij?

 • Interesse in vraagstukken die ouders met een vluchtelingenachtergrond hebben bij het leven met hun kinderen in Nederland;
 • Kan goed samenwerken en hebt een open houding;
 • Kan en durft de eigen vragen over opvoeden van kinderen of leven in Nederland te delen;
 • Kan vertalen van het Nederlands naar het Syrisch Arabisch, Tigrinya, Turks, Farsi of Koerdisch;
 • Beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed;
 • Kan meedenken over de uitvoering en invulling van de groepsbijeenkomsten;
 • Bent aanspreekbaar op je functioneren en kan op goede wijze feedback geven en ontvangen.
 • Wij vragen al onze medewerkers een Verklaring omtrent Gedrag aan te leveren.


Wat bieden wij?

 • Training over het leiden van een gesprek over ouderschapsondersteuning en intervisie. De startbijeenkomst met de andere groepstolken vindt plaats op 8 september;
 • Begeleiding door een projectleider en trainer;
 • De mogelijkheid om je netwerk te vergroten en werkervaring op te doen;
 • Reiskostenvergoeding;
 • Vrijwilligersvergoeding per dagdeel.


Meer informatie en reageren
Wil je meer weten over deze vacature, neem contact op met Claudia van Houtum (projectleider Ouderschapsondersteuning): claudiavanhoutum@vluchtelingenwerk.nl of 06-20517569.
Enthousiast? Meld je dan aan via het aanmeldformulier op de website en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

BELANGRIJK: ONTVANG JE OP DIT MOMENT EEN UITKERING VAN HET UWV OF DE GEMEENTE? VRAAG DAN EERST NA BIJ JE UITKERINGSINSTANTIE OF JE TOESTEMMING HEBT OM VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN