Vacature, 19 juni 2019

Vrijwillige maatschappelijke (huis)begeleider

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en heeft u affiniteit met vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en in uw gemeente komen wonen? Meld u dan nu aan en kom vrijblijvend langs voor een oriënterend gesprek.

Achtergrond

In samenwerking met Sociaal Werk De Schans biedt VluchtelingenWerk maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in de gemeente Westerkwartier komen wonen. Deze maatschappelijke begeleiding begint met praktisch advies bij de inrichting van het huis, het regelen van noodzakelijke voorzieningen als energie, ziektekosten verzekering, kinderopvang, huisarts, enz. Vluchtelingen hebben vaak geen eigen netwerk. Alles is nieuw: maatschappij, buren, taal, regelgeving, bureaucratie etc. Daarbij komt, na de eerste vreugde om de verleende verblijfsvergunning, de zorg om familieleden en vrienden die achterbleven. Na verloop van tijd komt vaak een reactie op het achterlaten van alles wat bekend was. Ondertussen moet men 'inburgeren'; een nieuwe taal leren en de weg vinden in de Nederlandse maatschappij. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk proberen deze mensen wegwijs te maken in de samenleving, met als structureel uitgangspunt het bevorderen van hun eigen zelfredzaamheid. Dit gebeurt aan huis en via de spreekuren.

Taken van een maatschappelijke huisbegeleider

Als maatschappelijk begeleider bent u het eerste contact van de vluchteling in zijn/haar nieuwe woonplaats en gaat u regelmatig op huisbezoek.

 • Samen met de vluchteling afhandelen van allerlei aanvragen (nutsvoorzieningen, verzekeringen etc.)
 • De vluchteling informeren over Nederlandse gewoonten, gebruiken, sociale voorzieningen in de gemeente, reguliere loketten, etc.
 • Kleine problemen aanpakken, laten zien hoe je dit kunt oplossen
 • Intermediair zijn tussen vluchteling en instanties / brug naar de samenleving – het contact met andere Nederlanders.
 • Signaleren van problemen en tijdig hulp inroepen van medewerker statushouders

Wat biedt VluchtelingenWerk?

Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kunt u concreet iets doen voor vluchtelingen in Nederland. 
Werk waarbij in meer dan één opzicht een wereld voor u opengaat en u mensen helpt een nieuwe toekomst op te bouwen in ons land.

 • Professionele begeleiding en ondersteuning door medewerker statushouders
 • Mogelijkheden voor scholing en training
 • Een goede onkostenvergoeding
 • WA- en ongevallen verzekering
 • Mogelijkheid om bovenstaande taken te splitsen in praktisch en administratief gedeelte

Wat vraagt VluchtelingenWerk van u?

 • Betrokkenheid kunnen combineren met een zakelijke aanpak van vragen en problemen
 • Een paar (2 á 4) uur per week beschikbaar zijn
 • Goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands

Belangstelling?  Voor de kernen (voormalig gemeenten) Marum en/of Grootegast neem dan contact op met: Dragoslav Milkovic (medewerker statushouders), dmilkovic@vluchtelingenwerk.nl en/of 06 109 67 291.