Voorlichtingsfolders over de Asielprocedure en de Gezinsherenigingsprocedure

Goede voorlichting aan asielzoekers is belangrijk. Een asielzoeker die weet wat er in de asielprocedure gebeurt, is beter voorbereid en heeft meer grip op de eigen situatie. Op verschillende momenten gedurende de procedure krijgt een asielzoeker voorlichtingsfolders uitgereikt. Deze voorlichtingsfolders zijn in samenwerking met de IND, COA, Raad voor Rechtsbijstand en NIDOS in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgesteld. Het doel hiervan is dat er één kwalitatief hoogwaardige en overzichtelijke voorlichting namens de keten aan de asielzoeker wordt gegeven. Alle voorlichtingsfolders zijn per juli 2023 geactualiseerd en aangepast.

Hieronder vind je de nieuwe herziene folders. De nieuwe folders kun je herkennen aan de datum van juli 2023 in de voettekst, de datum waarop het hele proces van herziening in werking is gezet. Niet alle folders verschijnen in dezelfde talen.