VluchtelingenWerk in Westerwolde - Ter Apel

In Ter Apel (gemeente Westerwolde) is VluchtelingenWerk werkzaam in het AC (Aanmeldcentrum) en POL (Procesopvang Locatie) en VBL (Vrijheidsbeperkende Locatie).

  • Stageplek, baan of werkervaringsplek voor een vluchteling beschikbaar? Ga naar de pagina Voor werkgevers
  • Voor meer informatie over gastlessen en voorlichting over en door vluchtelingen, ga dan naar de pagina Voor scholen

AC Aanmeldcentrum 

Medewerkers van VluchtelingenWerk begeleiden en ondersteunen vluchtelingen vanaf aankomst in Nederland, gedurende asielprocedure tot integratie in de Nederlandse samenleving. Ook asielzoekers die uitgeprocedeerd raken kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning van VluchtelingenWerk.

POL Procesopvanglocatie

In de POL Ter Apel verblijven asielzoekers die nog maar net zijn binnengekomen in Nederland. Het gaat om mensen uit alle delen van de wereld, niemand spreekt Nederlands, en meestal heeft men een lange, moeilijke en vermoeiende reis achter de rug. Ieder heeft zijn eigen specifieke redenen waarom hij moest vluchten, geen mens of verhaal is gelijk. En de toekomst is onzeker.
Verblijf in de POL is gekoppeld aan de asielprocedure. Na een rust- en voorbereidingstermijn start de Algemene Asielprocedure in het AC (Aanmeldcentrum). Men verblijft totaal circa drie weken in de POL. Zodra er een eerste antwoord van IND is op de asielaanvraag verhuist men naar een AZC.

Wie zijn wij?
Het team van VluchtelingenWerk in POL Ter Apel bestaat uit twee werkbegeleiders, een administratieve kracht en circa twintig vrijwilligers. De vrijwilligers werken een of twee hele dagen per week bij VluchtelingenWerk. Sommigen werken ook bij VWN op een andere lokatie in Ter Apel of de regio. De vrijwilligers voeren zoveel mogelijk de gesprekken met de asielzoekers, en werken de informatie uit in digitale cliëntdossiers. Voor alle vragen en bijzonderheden kan de vrijwilliger altijd terecht bij de werkbegeleider. Het is een actief en gemotiveerd team, met allerlei redenen om bij VluchtelingenWerk te werken. De sfeer en koffie zijn altijd prima!

Wat doen wij in de POL?
Balie:
Dagelijks komen mensen langs om afspraken te plannen en allerlei vragen te stellen over hun procedure.

Voorlichting:
VluchtelingenWerk geeft voorlichting aan de asielzoekers over de (asiel)procedure in Nederland: Wat is asiel aanvragen? Hoe verloopt een asielprocedure? Wat voor interviews krijgt men? Wat is de rol van de advocaat? en allerlei overige zaken die voor de asielprocedure relevant zijn. De voorlichting is erg belangrijk want wie in het interview met IND bijv. niet volledig verklaart of tegenstrijdig overkomt krijgt geen tweede “kans”.
VluchtelingenWerk spreekt elke asielzoeker met een telefonische tolk. De vrijwilliger verstrekt ook een voorlichtingsfolder in de taal die de cliënt kan lezen. We hebben folders in de dertig meest voorkomende talen.
Ook wordt door ons extra aandacht gevestigd op het belang van originele documenten om de identiteit aan te tonen d.m.v. paspoort, rijbewijs etc. VWN biedt faciliteiten en begeleiding om z.s.m. actie te ondernemen als men geen documenten bij zich heeft. Dankzij internet en telefoon kan in veel gevallen nog een bewijsstuk opgevraagd worden via familie of vrienden in land van herkomst.

Juridische begeleiding
Na de voorlichting maakt VluchtelingenWerk in de POL een extra afspraak met cliënt om het individuele vluchtverhaal met de asielzoeker door te nemen. Bijzonderheden en knelpunten worden geïnventariseerd waaronder ook signalering van psychische problematiek.

Nareizigers
Nareizigers zijn mensen die naar Nederland mogen komen, nadat de IND goedkeuring heeft verleend aan de gezinshereniging. Binnen 3 dagen na aankomst in Nederland moeten nareizigers zich melden bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar doorlopen ze een korte procedure. Op dag 2 van deze procedure krijgen de voorlichting van VluchtelingenWerk.
 
We geven voorlichting op belangrijke juridische en praktische punten die er toe doen nu ze net ons land zijn aangekomen.
Voor de talen Arabisch en Tirgrinya is er een groepsvoorlichting in de vorm van een powerpoint met audio en video fragmenten. Voor de overige talen geven we individuele voorlichting en maken daarbij gebruikt van en telefonische tolk.
De voorlichting vindt 7 dagen per week plaats.

We staan klaar voor alle vragen die er leven tijdens spreekuren voor nareizigers.
Ook proberen we bij problemen te helpen. Bijvoorbeeld in gevallen dat de nareiziger niet herenigd kan of wil worden met de referent. Of in gevallen waarin tegen een nareiziger 1F verdenkingen zijn.

We hebben expertise op het gebied voor de procedure voor nareizigers, waardoor vragen van referenten, nareizigers en vrijwilligers en begeleiders binnen VWN alsook andere (externe) begeleidende instanties kunnen beantwoorden.

Belangenbehartiging
Deze speelt een belangrijke rol in het takenpakket van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk, met name als iets direct invloed heeft op de asielprocedure. Hierbij kun je denken aan het opsporen van (of in contact brengen met) in Nederland aanwezige familieleden, signalering van mensenhandel, het doorverwijzen naar Medische Dienst, informatie over vrijwillige terugkeer etc.

 

VBL Vrijheidsbeperkende Locatie

Medewerkers van VluchtelingenWerk begeleiden en ondersteunen vluchtelingen vanaf aankomst in Nederland, gedurende asielprocedure tot integratie in de Nederlandse samenleving. Ook asielzoekers die uitgeprocedeerd raken kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning van VluchtelingenWerk.

Wanneer de asielaanvraag zorgvuldig is beoordeeld en blijkt dat de asielzoeker geen perspectief heeft in Nederland, geeft VluchtelingenWerk begeleiding en ondersteuning bij een waardige terugkeer naar het land herkomst wanneer hij daarvoor kiest.

Rol

Taken  

  • het geven van voorlichting en ondersteuning bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de toekomst;
  • het begeleiden en ondersteunen bij een zelfstandig en waardige terugkeer van asielzoekers die geen perspectief hebben in Nederland;
  • het begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een nieuwe aanvraag van asielzoekers die alsnog bescherming nodig hebben.
Begeleiden bij waardige terugkeer
De praktijk wijst uit dat er twee verschillende categorie asielzoekers zijn. 1) Asielzoekers die  al besloten hebben om terug te keren naar het land van herkomst. Zij zijn doorgaans zelfredzaam en weten wat zij willen. 2) Asielzoekers die bij het nemen van een beslissing over terugkeer iemand nodig hebben om mee te denken. De contactpersoon van VluchtelingenWerk is de aangewezen partij om met hen op een respectvolle manier over zelfstandige en duurzame terugkeer te spreken: persoonlijke begeleiding en informatie leiden tot een gedragen en weloverwogen beslissing.
Wanneer de asielzoeker aangeeft zelfstandig te willen terugkeren, kunnen zij door VluchtelingenWerk doorverwezen worden naar een project van VluchtelingenWerk of naar andere instanties die hen in het land van herkomst kunnen begeleiden bij duurzame herintegratie en de opbouw van een nieuw leven.
VluchtelingenWerk levert een bijdrage aan een veilige en waardige terugkeer via het project Met Opgeheven Hoofd. Middels nauwe contacten tussen VluchtelingenWerk en partners in Nederland, Europa (via het ERSO netwerk, European Reintegration Support Organisations) en lokale NGO´s worden cliënten op maat en intensief geïnformeerd en begeleid bij hun re-integratieplan. Wij hebben contacten in verschillende landen en werken daar nauw samen met lokale partnerorganisaties die terugkeerders op weg helpen.
 
Bescherming
Begeleiden bij indienen van een nieuwe aanvraag

Voor ons staat de bescherming  van asielzoekers centraal. Asielzoekers, van wie niet kan worden verwacht dat zij terugkeren naar het land herkomst, worden door ons voorgelicht, begeleid en ondersteund bij het starten van een nieuwe asielaanvraag. Medewerkers begeleiden en ondersteunen asielzoekers bij het vinden van een advocaat, zoeken naar ondersteunend materiaal en onderbouwen van de aanvraag. Aanvragen die wij met behulp van een advocaat laten indienen zijn: een herhaalde asielaanvraag, een aanvraag voor medische behandeling, een aanvraag voor een buitenschuld vergunning en een aanvraag voor verblijf bij kind. Daarnaast hebben medewerkers aandacht voor de slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. Zij geven voorlichting aan de slachtoffers, brengen  ze in contact met een gespecialiseerde rechtshulpverleners en verwijzen zij door naar de juiste instantie voor het doen van een aangifte.

verborgen

VluchtelingenWerk Noord-Nederland

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen. Als mensenrechtenorganisatie richt VluchtelingenWerk zich op bescherming van vluchtelingen.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland zet zich in voor de bescherming van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Ons werkgebied beslaat tientallen gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid (gemeenten), bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen, en waarin vluchtelingen de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. In de ideale situatie zal het werk van VluchtelingenWerk op het gebied van juridische en maatschappelijke veiligheid en internationale solidariteit niet meer nodig zijn, wanneer de welkome samenleving een stabiele realiteit is. Dit is de droom waar we ons elke dag voor inzetten.

  • Wat wij voor gemeenten kunnen betekenen, leest u op de pagina Voor gemeenten.
  • Heeft u een stageplek, baan of werkervaringsplek beschikbaar voor een vluchteling? Ga dan naar de pagina Voor werkgevers.
  • Voor meer informatie over gastlessen en voorlichting over en door vluchtelingen, ga dan naar de pagina Voor scholen.
  • Wil je aan de slag als vrijwilliger, stagiair of beroepskracht? Bekijk alle vacatures.
Noord-Nederland

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail

Uitgelicht | Westerwolde

donderdag 10 januari 2019

In de gemeente Westerkwartier slaan Sociaal Werk de Schans (Tinten) en VluchtelingenWerk Noord-Nederland vanaf 1 januari 2019 de handen...

donderdag 6 december 2018

Goenav Mustafa werkt, naast haar baan bij DUO, een dag in de week als vrijwilliger voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Ze is juridisch...

Vacatures in Westerwolde – Ter Apel

Vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk is een onvergetelijke ervaring die je niet wilt missen. Kijk snel of er een vrijwilligersvacature of stageplek is die bij jou past.

In Westerwolde – Ter Apel (of andere gemeenten) zijn we regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Met jouw inzet kun je echt iets betekenen voor vluchtelingen. Je kunt hen wegwijs maken in het complexe Nederland, helpen hun gezin te herenigen, de taal oefenen en nog veel meer. Klik op onderstaande knop voor alle beschikbare vrijwilligersfuncties.

Vrijwilligers in Ter Apel

Het asielcomplex in Ter Apel lijkt een dorp met bakstenen huizenrijen, zonnepanelen op de daken, wijken waar verschillende groepen vreemdelingen verblijven.

Contact

VluchtelingenWerk gemeente Westerwolde

Aanmeldcentrum Ter Apel
Ter Apelervenen 3, 9561 MC Ter Apel
T 088-0432491
Senior teamleider: Hilko Hidding
 
POL Procesopvanglocatie Ter Apel
Ter Apelervenen 4, 9561 MC Ter Apel
Route
polterapel@vluchtelingenwerk.nl
T 0599-481334
Teamleiders: Lies Jellesma en Jan Joustra
Teamleider MVV (nareizigers): Eppe Kerbof
 
VBL Vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel
Ter Apelervenen 5, 9561 MC Ter Apel
Route
vblterapel@vluchtelingenwerk.nl
T 0599 481063
Teamleider: Bertine Strating
Junior teamleider: Claudia van der Haven
 

Informatie voor vluchtelingen

AC Ter Apel: maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 16.00 uur

POL Ter Apel: maandag tot en met vrijdag van 09.30-12.00 uur en van 13.00-15.30 uur

VBL Ter Apel: maandag tot en met donderdag 09.00 tot 16.00 uur

 

Contactpersoon werkgevers

Klik hier.

Contactpersoon scholen

Klik hier.