VluchtelingenWerk in Westerwolde - Ter Apel

In Ter Apel (gemeente Westerwolde) is VluchtelingenWerk werkzaam in het AC (Aanmeldcentrum), COL (Centrale Ontvangst Locatie),  POL (Procesopvang Locatie) en VBL (Vrijheidsbeperkende Locatie).

  • Stageplek, baan of werkervaringsplek voor een vluchteling beschikbaar? Ga naar de pagina Voor werkgevers
  • Voor meer informatie over gastlessen en voorlichting over en door vluchtelingen, ga dan naar de pagina Voor scholen

Iedereen die asiel wil aanvragen in Nederland dient zich direct na aankomst in Nederland persoonlijk in Ter Apel bij de IND te melden. (Of luchthaven Schiphol, bestemd voor de reizigers per vliegtuig.)

1. COL Ter Apel (Centrale Ontvangst Locatie) Ter Apel
Na deze aanmelding volgt een intake door AVIM, een Aanmeldgehoor door de IND en een tbc onderzoek door de GGD. Men verblijft gedurende deze periode in COL.

Vanuit de COL vertrekken de asielzoekers (na het aanmeldgehoor met IND) naar
-een POL-locatie in Nederland, start van de RVT = Rust- en Voorbereidings Termijn  voor mensen die in Nederland de asielprocedure in gaan
-een AZC : mensen met een zgn. Dublinprocedure
-of blijven in COL: mensen die uit de zgn. “veilige landen” komen en die direct een versnelde asielprocedure ingaan.
 
2. POL (Procedure Opvang Locatie) Ter Apel
Tijdens de Rust- en Voorbereidings Termijn, én de AA (Algemene Asielprocedure), verblijven asielzoekers in de POL-locatie. Ook mensen die met gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen (nareizigers) verblijven in POL Ter Apel.

Voorlichting (POL):
VluchtelingenWerk geeft dagelijks voorlichting aan de asielzoekers over de (asiel)procedures,  rechtsbijstand en stand van zaken in de asielprocedure. Dit gebeurt zowel collectief als individueel. Voor een zorgvuldig verloop van de procedure is goede voorlichting aan de asielzoeker noodzakelijk zodat deze zich grondig kan voorbereiden. De mensen hebben eerst vaak geen idee wat hun te wachten staat. Door middel van een 1. een voorlichtingsfilm, 2. schriftelijk voorlichtingsmateriaal in de eigen taal en 3. hen mondeling met behulp van een tolk goed te informeren weet men beter waar men aan toe is.

Verder is VluchtelingenWerk vraagbaak voor alle bewoners m.b.t. de meest uiteenlopende zaken die met de asielprocedure te maken hebben.
Daarnaast geeftVvluchtelingenWerk dagelijks voorlichting aan nareizigers: mensen die i.v.m. gezinshereniging naar Nederland komen,

Juridische begeleiding (POL):
VluchtelingenWerk kan in de POL het individuele vluchtverhaal met de asielzoeker doornemen (VluchtVerhaalAnalyse), en biedt hulp bij het opvragen van documenten die vluchtverhaal en identiteit ondersteunen. Ook landendocumentatie en jurisprudentie worden hierbij betrokken.


3. AC (AanmeldCentrum IND) Ter Apel
In het AC start de AA: Algemene Asielprocedure. In het AC wordt door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) beoordeeld of het asielverzoek wordt toegewezen of afgewezen of dat er nader onderzoek nodig is.
De asielzoeker wordt na het aanmeldgehoor  en een "eerste gehoor" of “verificatiegehoor “ ondervraagd over zijn identiteit, nationaliteit en reisroute en in een "nader gehoor" over de inhoud van het vluchtverhaal: waarom hij/zij het land van herkomst moest verlaten. Verder spreekt de asielzoeker met zijn advocaat ter voorbereiding of nabespreking van het interview (of gehoor).

Bijwonen gehoren (AC):
Het is VluchtelingenWerk toegestaan deze gehoren als belangenbehartigende partij ter ondersteuning van de asielzoeker bij te wonen. Advocaten kunnen verzoeken om bijwoning van een gehoor, ook asielzoekers zelf kunnen hier om vragen. Het is zaak bij deze bijwoningen goed te observeren, afgewogen te interveniëren en relevante zaken over te dragen aan de advocatuur.
VluchtelingenWerk geeft in het AC voorlichting over de asielprocedure aan de groep mensen uit veilige landen.

4. VBL (Vrijheids Beperkende Vertrek- en Onderdak locatie)
De asielprocedure heeft een begin en ook einde. Wanneer het asielverzoek is afgewezen en alle rechtsmiddelen uitgeput zijn is de asielzoeker in beginsel uitgeprocedeerd. In deze locatie krijgen de uitgeprocedeerde asielzoekers maximaal 12 weken de tijd om via DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) hun terugkeer naar het land van herkomst alsnog te realiseren.
VluchtelingenWerk bespreekt met de cliënt alle ins en outs bij terugkeer naar het land van herkomst, biedt aan bepaalde nationaliteiten een terugkeeropties m.b.t. het maken van een nieuwe start of begeleidt bij overige vragen/bijzonderheden.
Ook checkt VluchtelingenWerk het dossier om te kijken of er nog aanknopingspunten zijn voor een herhaalde aanvraag, af en toe komt dit voor.

Spreekuur (POL en VBL):
Tijdens dagelijkse spreekuren worden allerlei vragen van asielzoekers beantwoord, afspraken gemaakt voor individuele gesprekken en er wordt hulp geboden bij het opvragen en over laten komen van documenten.

Belangenbehartiging (alle locaties): 
Deze speelt een belangrijke rol in het takenpakket van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk, met name i.v.m. het belang van de asielprocedure. Hierbij kun je denken aan het opsporen van (of  in contact brengen met) in Nederland aanwezi­ge familieleden, het doorverwijzen naar ketenpartners, overige acties etc.

Overig:
Asielzoekers bevinden zich over het algemeen in een stressvolle situatie. VluchtelingenWerk is dagelijks aanwezig om als aanspreekpunt te fungeren, door te verwijzen, uit te leggen, te troosten, gerust te stellen en duidelijkheid te scheppen.


Al met al een verantwoordelijke functie in een uitdagende en fascinerende werkomgeving.

verborgen

Ben jij onze nieuwe vrijwilliger?

Niemand laat zonder reden zijn huis, baan en familie achter. Mensen vluchten voor onderdrukking, oorlog of vervolging. In Nederland moeten zij weer helemaal opnieuw beginnen. Ze beheersen de taal nog niet en moeten hun weg vinden in onze samenleving. Begrip en ondersteuning zijn daarbij heel hard nodig. Ook jouw steun en betrokkenheid is hard nodig. Ben jij onze nieuwe vrijwilliger?

Noord-Nederland

Uitgelicht | Westerwolde

dinsdag 13 april 2021

Wat heeft VluchtelingenWerk in 2020 gedaan en bereikt?

vrijdag 9 april 2021

Lesgeven en les krijgen is emotie. Dat moet je voelen, horen en zien en de beste manier is in het fysieke leslokaal. Cursisten willen graag...

woensdag 24 februari 2021

Op 11 februari 2021 organiseerden de Hanze Hogeschool en VluchtelingenWerk Noord-Nederland een online symposium voor instanties en...

Kijk hier voor de actuele openingstijden VluchtelingenWerk

In verband met de coronamaatregelen hebben wij een aangepaste dienstverlening.

Vacatures in Westerwolde – Ter Apel

Vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk is een onvergetelijke ervaring die je niet wilt missen. Kijk snel of er een vrijwilligersvacature of stageplek is die bij jou past.

In Westerwolde – Ter Apel (of andere gemeenten) zijn we regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Met jouw inzet kun je echt iets betekenen voor vluchtelingen. Je kunt hen wegwijs maken in het complexe Nederland, helpen hun gezin te herenigen, de taal oefenen en nog veel meer. Klik op onderstaande knop voor alle beschikbare vrijwilligersfuncties.

Vrijwilligers in Ter Apel

Het asielcomplex in Ter Apel lijkt een dorp met bakstenen huizenrijen, zonnepanelen op de daken, wijken waar verschillende groepen vreemdelingen verblijven.

Contact

VluchtelingenWerk gemeente Westerwolde

In verband met de coronacrisis hebben wij een aangepaste dienstverlening.

Kijk in de middelste kolom voor de aangepaste openingstijden.

-----------------------------------------------------

Aanmeldcentrum Ter Apel
Ter Apelervenen 3, 9561 MC Ter Apel
T 088-0432491 teamleiding
T 088-0432494 administratie
Teamleider: Jeanette Vos
-----------------------------------------------------
 
POL Procesopvanglocatie Ter Apel
Ter Apelervenen 4, 9561 MC Ter Apel
Route
polterapel@vluchtelingenwerk.nl
T 0599-481334
Teamleiders: Lies Jellesma en Jan Joustra
-----------------------------------------------------
VBL Vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel
Ter Apelervenen 5, 9561 MC Ter Apel
Route
vblterapel@vluchtelingenwerk.nl
T 0599 481063
Teamleider: Sasha Badoux
Junior teamleider: Claudia van der Haven
-----------------------------------------------------

Informatie voor vluchtelingen

AC Ter Apel: maandag tot en met vrijdag 08.30-16.00uur

POL Ter Apel: maandag tot en met vrijdag van 09.30-12.00 uur en van 13.00-15.30 uur

VBL Ter Apel: maandag tot en met donderdag 09.00-16.00 uur

-----------------------------------------------------

 

Contactpersoon werkgevers

Klik hier.

Contactpersoon scholen

Klik hier.