Preventieve ouderschapsondersteuning

Preventieve Ouderschapsondersteuning ondersteunt vluchtelingouders bij het opvoeden van hun kinderen in Nederland. Daarnaast helpen de bijeenkomsten ouders bij het opzoeken van bestaande dienstverlening voor hun kinderen.

 • Waarom deze bijeenkomsten?
  Vraagstukken

  Door de thuissituatie voor de vlucht, het vluchtproces en de asielprocedure kunnen vluchtelingkinderen en hun ouders veel stressoren tegenkomen. Eenmaal gevestigd in een gemeente spelen vaak nog factoren die leiden tot bepaalde opvoedvraagstukken. Zo maken vluchtelingenouders  zich vaak zorgen over het vinden van de balans tussen het integreren in de Nederlandse cultuur en het vasthouden van de eigen cultuur in de opvoeding.

  Hulp

  Ook kennen ouders vaak niet de leefwereld van hun kinderen op school en buitenshuis. Daardoor kan het lastig zijn hun kinderen adequaat te ondersteunen. Als de situatie vraagt om meer hulpverlening zijn ouders vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden van psychologische of sociale hulpverlening en onbekend met het vragen van hulp buiten de familie. Vluchtelingen maken hierdoor weinig gebruik van de reguliere dienstverlening terwijl juist deze ouders goed kan ondersteunen.

 • Hoe werkt het?
  Doelgroep

  In samenwerking met een geïnteresseerde gemeente en de sociale partners organiseren we 5 bijeenkomsten  voor groepen ouders van 12 tot 15 vaders en/of moeders. Hierbij nodigen we persoonlijk alle vluchtelingouders uit die zich in de gemeente hebben gevestigd in de afgelopen jaren. De bijeenkomsten worden gegeven in de taal die de ouders spreken.

  Onderwerpen

  In de bijeenkomsten worden een aantal standaard onderwerpen besproken zoals het onderwijssysteem, gezondheid van kinderen in Nederland, vraagstukken omtrent opvoeden in twee culturen en wat ouders kunnen doen als ze zich zorgen maken om hun kind. Daarnaast gaan we in op specifieke vragen van de deelnemende ouders. De informatie in de bijeenkomsten en de hand-outs voor de ouders wordt aangepast aan de specifieke situatie in de gemeente.

  Betrokkenen

  De bijeenkomsten worden geleid door een trainer van VluchtelingenWerk en een trainer uit de doelgroep, een sleutelpersoon. Vertegenwoordigers van de sociale partners zoals de GGD, gemeenteconsulenten, sociaal wijkteams, Veilig Thuis en de scholen die schakelklassen in huis hebben worden betrokken bij de bijeenkomsten om hun dienstverlening uit te leggen en aanvullende informatie te geven.

 • Meld uw gemeente aan

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter van den Ende van VluchtelingenWerk Oost Nederland  (pvandenende@vluchtelignenwerk.nl) Of download hier de folder van Preventieve Ouderschapsondersteuning.

Je draagt de opvoedingstaak niet alleen

09-01-2019

Raafat Monther is sleutelpersoon bij Preventieve Ouderschaps- ondersteuningsbijeenkomsten. Zelf komt hij uit Syrië, is hij inmiddels drie jaar in Nederland en heeft hij een dochter van tien jaar.