VluchtelingenWerk blijft (beperkt) bereikbaar in coronacrisis

De dienstverlening van VluchtelingenWerk gaat tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk door. Statushouders en asielzoekers kunnen in deze onrustige periode op onze steun blijven rekenen, we blijven urgente vragen behandelen. Maar we mijden gezondheidsrisico’s, onze dienstverlening is de komende weken aangepast.

We onderhouden het contact met cliënten bij voorkeur via telefoon, email en whatsapp. Als het nodig is, kan er eventueel een afspraak op kantoor gemaakt worden. 

Let op! Dit betekent dat voor de kantoren in gemeentes en de decentrale opvang:
  • Er wordt gewerkt op afspraak; dus niet langer met open inloopspreekuren;
  • dus mail of bel om een afspraak te maken;
  • VluchtelingenWerk scheidt urgente en niet-urgente zaken;
  • er wordt bekeken of de vraag per telefoon (eventueel met tolk) of email/whatsapp beantwoord kan worden;
  • zo nodig wordt een afspraak gemaakt op kantoor (dit geldt alleen voor locaties die niet noodgedwongen gesloten zijn);
  • zo blijft het directe contact tot een minimum beperkt blijft en zijn er geen volle wachtruimten.

Een aantal locaties zijn helaas gesloten. De teamleiders van deze locaties zijn per mail en telefoon bereikbaar voor alle (urgente) vragen.

Lessen en trainingen

Inburgeringslessen, PVT-workshops en andere trainingen gaan niet door. We zijn druk bezig om online alternatieven aan te bieden voor de Inburgering.

1-op-1 begeleiding door taalcoaches en participatiecoaches

Vrijwilligers pakken hun coaching in principe weer op na 6 april. Tot die tijd hebben zij contact met hun maatje via Whatsapp, telefoon etc.

Huisvesting

Vanwege de verscherpte maatregelen is de huisvesting van statushouders opgeschort tot in ieder geval 6 april. COA, VNG en VluchtelingenWerk onderzoeken of we een manier kunnen vinden om veillig te huisvesten binnen de huidige (on)mogelijkheden.

Informatie voor vluchtelingen

Voor meer informatie over het Coronavirus in meerdere talen, kijk op de de website Forrefugees.

Lees de toespraak van premier Rutte in het Arabisch.

 

maandag 16 maart 2020