Hoe vluchteling-vriendelijk is 50PLUS?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: 50PLUS.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Ontbreekt... Het onderwerp 'een snelle start van de integratie van asielzoekers in Nederland' ontbreekt in het verkiezingsprogramma van 50PLUS.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Ontbreekt... Het onderwerp 'gezamenlijke verantwoordelijkheid voor integratie' ontbreekt in het verkiezingsprogramma van 50PLUS.

3. Streeft 50PLUS naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Ontbreekt... Het onderwerp 'goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen' ontbreekt in het verkiezingsprogramma van 50PLUS.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Ontbreekt... Het onderwerp 'goede opvang van vluchtelingen in Nederland' ontbreekt in het verkiezingsprogramma van 50PLUS.

5. Wil 50PLUS dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Twijfelgeval... In het programma staat dat Nederland een beperkt aantal vluchtelingen opneemt, en dat deze op basis van de bevolkingsdichtheid per Europees land worden verdeeld.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Ontbreekt... Het onderwerp 'veilige routes voor vluchtelingen naar Europa' ontbreekt in het verkiezingsprogramma van 50PLUS.