Hoe vluchteling-vriendelijk is de VVD?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: de VVD.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Nee! De VVD vindt dat nieuwkomers er zelf voor moeten zorgen dat zij Nederlands leren spreken, lezen en schrijven. In het verkiezingsprogramma van de VVD ontbreken voorstellen om de integratie van vluchtelingen te versnellen.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Nee! De VVD noemt alleen de eigen verantwoordelijkheid van vluchtelingen. Er ontbreken concrete voorstellen over wat de samenleving kan doen. De VVD vindt dat nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de maatschappij, de normen en de waarden. Ook moeten nieuwkomers zelf zorgen dat zij Nederlands leren.

3. Streeft de VVD naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Ontbreekt… In het verkiezingsprogramma van de VVD staat niets over de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Nee! De VVD zegt niets over de opvang in Nederland. De partij vindt dat alle vluchtelingen opgevangen moeten worden in de regio van het land waaruit zij zijn gevlucht. Bovendien wil de VVD vluchtelingen die mensen uit kwetsbare groepen discrimineren en bedreigen, in een apart en sober regime plaatsen.

5. Wil de VVD dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Ontbreekt… In het verkiezingsprogramma van de VVD staat niets over de bescherming van vluchtelingen door andere Europese lidstaten.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Twijfelgeval... Door opvang in de regio moeten asielaanvragen overbodig worden. Alleen in extreme situaties wil de VVD inspringen en vluchtelingen welkom heten in Europa.