Eenmalige een grote gift doen aan VluchtelingenWerk Nederland

Een eenmalige grote gift

Wij zijn blij met elke gift aan VluchtelingenWerk. Maar een grote gift stelt ons in staat om extra impact te realiseren. Dat kan veel betekenen voor vluchtelingen.

Als u nadenkt over het schenken van een groot bedrag aan VluchtelingenWerk, dan kunt u samen met ons bepalen hoe uw gift precies wordt ingezet. Wilt u ons reguliere werk steunen of toch liever een bepaald project, zoals vakantieweken voor vluchtelingkinderen of een muziekproject voor kinderen in azc’s? Of wilt u bijdragen aan werk voor vluchtelingen of in de kosten van gezinshereniging? We zoeken graag samen met u naar een besteding die aansluit bij uw wensen.

Persoonlijk contact

Een eenmalige grote gift is vaak maatwerk. Voor advies of een gedachtenwisseling kunt u contact opnemen met onze relatiemanager, Onno Yska via 020 346 72 15 of stuur hem een mail via oyska@vluchtelingenwerk.nl. Hij staat u graag te woord en beantwoordt uw vragen met plezier.

Direct doneren

Wilt u direct doneren zonder persoonlijk contact? Dat kan snel en eenvoudig via het online donatieformulier. 

Online doneren >>

Wilt u liever zelf een bedrag overmaken? Dat kan via NL60 INGB 0000 1234 88 t.n.v. VluchtelingenWerk Nederland.

Voorbeelden van bestemmingsmogelijkheden

Begeleiding tijdens de asielprocedureBegeleiding tijdens de asielprocedure

In alle fasen van de asielprocedure krijgen asielzoekers ondersteuning van onze betaalde medewerkers en professionele vrijwilligers. Lees meer.

Hulp bij integratieHulp bij integratie

Als een vluchteling mag blijven, dan helpen de vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland bij de eerste noodzakelijke stappen in onze complexe maatschappij; denk aan wonen, inkomen, zorg en onderwijs. Zelfstandigheid is het doel van deze begeleiding. Lees meer.

BelangenbehartigingBelangenbehartiging

VluchtelingenWerk pleit bij de overheid en de politiek voor een eerlijke en humane behandeling van vluchtelingen. Soms voeren we actie om verbeteringen te bereiken. Lees meer.

KindervakantiewekenKindervakantieweken

Het leven in een asielzoekerscentrum is niet gemakkelijk. Daarom organiseert VluchtelingenWerk elke zomer de kindervakantieweken. Zo kunnen kinderen (en hun ouders) er even tussenuit om te ontspannen, nieuwe mensen te ontmoeten en leuke dingen te doen. Lees meer.

Werk voor vluchtelingenWerk voor vluchtelingen

VluchtelingenWerk biedt vluchtelingen ondersteuning bij het vinden van werk of het zetten van stappen die vluchtelingen aantrekkelijker maken voor de arbeidsmarkt. Zelfstandigheid is het doel. Lees meer.

Werken aan gezinsherenigingWerken aan gezinshereniging

Gezinnen horen bij elkaar. Daarom helpt VluchtelingenWerk vluchtelingen bij hun gezinshereniging: met advies, begeleiding en financiële steun. Lees meer.

Strategisch procederen

Het project strategisch procederen kaart belangrijke principiële zaken aan bij een Europese rechter, de hoogste rechtelijke instantie. Doel: een eerlijke behandeling van asielaanvragen. Lees meer.

Andere mogelijkheden

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden. Heeft u andere ideeën of wilt u meer weten over ons werk? Bel dan met onze relatiemanager, Onno Yska op telefoonnummer (020) 346 72 15 of stuur hem een e-mail via oyska@vluchtelingenwerk.nl.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: