Standpunt: humanitaire visa

Nederland moet in EU-verband pleiten voor humanitair visum
  • Waar gaat het over?

    Op dit moment proberen grote aantallen vluchtelingen Europa te bereiken in gammele bootjes op zee of via gevaarlijke routes over land. Dit kan ook anders. Er zijn mogelijkheden voor vluchtelingen om Europa op een veilige en legale manier te bereiken. Eén daarvan is een humanitair visum aanvragen vanuit landen in de regio. Asielzoekers kunnen dan op de ambassade van een EU-lidstaat een visum voor kort verblijf aanvragen om de asielprocedure in deze lidstaat te doorlopen. Voor Nederland, en voor de meeste andere landen in Europa, is dit echter nog niet mogelijk.

  • Wat vindt VluchtelingenWerk?

    Het humanitair visum zou door alle EU-lidstaten moeten worden gebruikt, zodat asielzoekers veilig naar Europa kunnen reizen om hier hun asielaanvraag te laten behandelen. In EU-verband kan een quotum worden opgesteld zodat niet onbeperkt van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt.

  • Wat moet er gebeuren?
    • Nederland moet het voortouw nemen om in EU-verband te pleiten voor het gebruik van het humanitair visum.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: