Standpunt: naturalisatie

Laat strengere eisen niet gelden voor vluchtelingen.
 • Waar gaat het over?

  Wie Nederlands staatsburger wil worden, moet naturaliseren. Om te kunnen naturaliseren moeten vluchtelingen hun inburgeringsexamen hebben behaald, een vergunning voor onbepaalde tijd hebben, hoge leges betalen en er geldt een strikte openbare ordetoets.
  Doordat de uitvoering van de huidige inburgeringswet is mislukt, kunnen veel vluchtelingen hun inburgeringsexamen niet halen.
  Voor degenen die na hun asielprocedure een reguliere vergunning hebben gekregen, zoals de pardonvergunning, geldt nog een extra eis: zij moeten een geboorte-akte overleggen, evenals een geldig paspoort van het land dat zij ooit zijn ontvlucht.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Het overgrote deel van de vluchtelingen in Nederland wil graag naturaliseren. Pas dan horen zij er echt bij. Dit is begrijpelijk. Zij kunnen namelijk niet terugkeren naar hun land van herkomst en richten zich op het opbouwen van een leven in hun nieuwe land.
  Het hebben van een Nederlands paspoort is belangrijk voor de integratie. Iemand met de Nederlandse nationaliteit, zo blijkt uit onderzoek, komt sneller aan een baan. Ook kun je met een Nederlands paspoort veel makkelijker reizen naar andere landen. Voor veel vluchtelingen heel belangrijk omdat door de vlucht veel families verspreid over de wereld terecht zijn gekomen.
  Het Vluchtelingenverdrag zegt uitdrukkelijk dat staten naturalisatie van vluchtelingen moeten vergemakkelijken.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Zorg ervoor dat vluchtelingen niet de dupe worden van de huidige mislukte inburgeringswet en ook kunnen naturaliseren.
  • Verlaag de hoge leges voor naturalisatie aanzienlijk.
  • Maak een uitzondering op de documenteneis voor een deel van de voormalige asielzoekers die een reguliere vergunning hebben verkregen (zoals op basis van het pardon of 'schrijnendheid'). Zij hebben geen officiële vluchtelingenstatus, maar zullen in veel gevallen evenmin beschermd worden door de autoriteiten in het land van herkomst.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: