Inburgering: traject op maat

Als vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, moeten zij verplicht inburgeren. Dat betekent dat ze een inburgeringsexamen moeten doen. Als zij dat hebben gedaan, kunnen zij beter meedoen aan de Nederlandse samenleving. Zij kunnen dan een opleiding volgen en hebben daarmee meer kans op werk. Statushouders zijn vrij om zelf een school te kiezen waar zij willen inburgeren, zij kunnen voor een persoonlijk advies terecht bij voorlichters bij Maatschappelijke begeleiders van de lokale hulpverleningsinstantie. Ook VluchtelingenWerk locaties bieden dit persoonlijke advies op maat, waar wordt gekeken naar de doelen, capaciteiten en competenties van een vluchteling en welke school het beste bij hen past.

VluchtelingenWerk biedt in veel gemeenten cursussen alfabetisering, Inburgering, Staatsexamen I NT2 en Staatsexamen II NT2. Ons lesprogramma is speciaal op vluchtelingen afgestemd en voor elke cursist is er een traject op maat. Onze klassikale lessen worden gegeven door NT2-docenten, ondersteund door vrijwillige klassenassistenten.  Daarnaast koppelen we cursisten aan een vrijwillige taalcoach. Deze taalkoppels gaan er, buiten de les, samen op uit om de taal te leren. VluchtelingenWerk bezit het vereiste keurmerk Blik op Werk en voldoet aan de eisen van de inburgeringswet. 

Vluchtelingen zijn op dit moment zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Om te bewijzen dat ze de taal spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, leggen nieuwkomers een verplicht inburgeringsexamen af. Het inburgeringsexamen (A2) bestaat sinds uit zes onderdelen: Schrijfvaardigheid, Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid, Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. Slaagt iemand voor alle onderdelen, dan is hij ingeburgerd en krijgt hij een inburgeringsdiploma.

Inburgeren per 2022
In 2022 verandert de Wet Inburgering en krijgt de gemeente de regie in het inburgeringstraject van statushouders. Wij zijn daar op voorbereid en kunnen de B1 route en de Z-route aanbieden. Het worden intensieve trajecten met een meer duaal karakter, waarbij we onder andere gaan werken met de methode Spreektaal (van 'Het begint met Taal'). Daarnaast gaan we veelal werken met de methode "Praat je mee" (van Uitgeverij Kleurrijker).

Waarom inburgeren bij VluchtelingenWerk?

 • Ruime ervaring met inburgering en begeleiding van vluchtelingen;
 • Persoonlijke begeleiding in de klas door een NT2 docent én een vrijwillige klassenassistent;
 • De docenten zijn gecertificeerd op NT2;
 • De cursus is gecertificeerd met keurmerk Inburgering (Blik op werk);
 • Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject in een andere regio te vervolgen;
 • Nederlands oefenen in praktijksituaties met een persoonlijke taalcoach;
 • Groeps- en individuele activiteiten tijdens het hele traject;
 • Kleine klassen (minimaal 10, maximaal 15 cursisten);
 • 8 uur klassikaal les per week;
 • Intensieve lessen voor een betere leerontwikkeling.

VluchtelingenWerk heeft al 40 jaar ervaring met vluchtelingen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. Ons inburgeringsprogramma, dat   beproefd en steeds verbeterd is, is succesvol gebleken.

 • Folder in Nederlands / English / Arabic / Tigrinya

   

   

   

   

   

  Click on the image to download the brochure of the Dutch language course at VluchtelingenWerk.

 • De inburgeringscursus

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  De cursus bestaat uit drie dagdelen les per week (8 uur per week) én 8 uur per week aan huiswerk. Onze professionele docenten geven lessen op het gepaste niveau. De klassen zijn klein, maximaal 15 cursisten. Zo bieden we de begeleiding die een cursist nodig heeft.

  Taalcoaches
  Taal is van onschatbaar belang bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Helaas kennen vluchtelingen vaak niet voldoende mensen waarmee zij Nederlands in de praktijk kunnen oefenen. Daarom koppelen wij cursisten aan vrijwillige taalcoaches uit de gemeente. Samen gaan zij met taal aan de slag, bijvoorbeeld door te studeren in de bibliotheek, maar ook door eropuit te gaan naar een supermarkt of een buurthuis.

  Na de taalcursus NT2 volgt een cursist ook een ONA training (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). In deze module leert hij/zij over werken in Nederland, solliciteren, beroepskeuze, beroepskansen en een netwerk opbouwen.

  Daarna of tijdens de inburgeringscursus kan een cursist ondersteuning krijgen door onze vrijwilligers Arbeidsparticipatie bij het vinden van werk, stage, vrijwilligerswerk of een opleiding.


  Leerniveau en tempo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Er zijn groepen met verschillende leerniveaus:

  •   Alfabetisering
  •   Inburgeringsexamen

  Op elke leslocatie bieden wij Alfabetisering en Inburgering aan. Op de meeste locaties zijn er klassen Staatsexamens NT2. Ons lesprogramma is afgestemd op snelle leerders en minder snelle leerders in de klas. De docent houdt zo rekening met het tempo en het niveau dat een cursist aan kan.

   

  In één keer slagen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ons programma voorziet maatwerk, individuele begeleiding en vraagt om een inspanningsverplichting van een cursist. Het doel is om een cursist in één keer te laten slagen voor het examen. Er wordt eerst een intaketoets afgenomen om de leerbaarheid en leertempo te bepalen. Dan wordt een cursuscontract getekend. Hierin wordt het niveau en de cursusduur vastgelegd. Mocht er meer tijd nodig zijn voor het examen, dan kan de cursist extra weken (modules) inkopen.

 • Leslocaties

  We bieden inburgeringscursussen aan op de locaties:

  Limburg: Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Leudal en Weert.

  Noord-Brabant: Breda, Eindhoven, Schijndel, Tilburg, Uden, Veghel en Valkenswaard.

  Ga voor de adressen van deze locaties naar de zoekbalk bovenaan de webpagina, en typ de locatie naar keuze in.

   

  Bij verhuizing

  Gaat de cursist verhuizen? Dan kan de inburgeringscursus na een korte onderbreking in een andere regio bij VluchtelingenWerk voortgezet worden. De cursus blijft onder dezelfde voorwaarden staan, het lesprogramma gebruikt hetzelfde lesmateriaal en dat alles zonder meerkosten.

   

 • Prijzen

  Modules van 13 weken
  Niveau: Alfa / Inburgeren NT2
  Kosten inclusief:

  • Intaketoets
  • Het aantal weken les (vakantieweken worden niet meegerekend)
  • Per week 3 dagdelen les
  • Op sommige locaties avondlessen
  • Per week 8 uur klassikaal les en 8 uur zelfstudie
  • Taalcoach 2 uur per week
  • Lesboeken
  • Online account e-learning
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  • Tussentijdse oefenexamens
  • Evaluaties voor de leervoortgang


  Prijzen vanaf €1400 incl.BTW. Nadere informatie op aanvraag

  • Lessen van 13 / 26 / 39 / 46 of 52 weken
  • Intake € 150 is inbegrepen (niet terug te vorderen)


  Module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

  Prijs: € 900 incl. BTW. Kosten inclusief:

  • Intake
  • Looptijd 12 weken
  • Per week 2 dagdelen ONA training (kan in de vroege avond plaatsvinden)
  • Per week 5 uur ONA training en 5 uur zelfstudie
  • Lesboek ONA
  • Online account e-learning
 • Keurmerk

  Onze docenten zijn gecertificeerd op NT2. De inburgeringscursus wordt elk jaar gecontroleerd door Blik op Werk. Elk jaar bezoekt een onafhankelijke auditor van KIWA VluchtelingenWerk en toetst de organisatie op de kwaliteit. Sinds 2017 worden ook inspecties uitgevoerd door ITTA. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is ontstaan na een fusie van drie VluchtelingenWerk organisaties in Limburg en Brabant per 01-07-2017. Wij zijn sinds 2013 gecertificeerd.

  Kijk hieronder voor onze tevredenheidscijfers en slagingspercentages, of op de site van Blik op Werk voor meer informatie.

  2020:
  Tevredenheidscijfer 7,6
  Slagingspercentage analfabeten: 81%
  Slagingspercentage lager opgeleiden: 80%
  Slagingspercentage middelbaar opgeleiden: 85%
  Slagingspercentage hoger opgeleiden: 91%

 • Aanmelden / Informatie

  Cursisten kunnen zich aanmelden met dit formulier.

  Mail het formulier naar:  inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl