‘Laten we samen optrekken en van de Veranderopgave een succes maken.’

In 2020 staan gemeenten opnieuw voor een grote klus. Ze moeten zich voorbereiden op de Veranderopgave Inburgering, de wet van minister Koolmees die op 1 januari 2021 van kracht wordt. Gemeenten krijgen de regierol, de markt wordt verkend en pakketten moeten worden aanbesteed. 

‘Wij denken graag mee met de gemeenten en hebben oog voor de enorme opdracht waar zij voor staan’, aldus Mirjam Huisman, directeur bestuurder van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.

Alleen aan de slag of samenwerken?

Een Brede Intake met een leerbaarheidstoets in het asielzoekerscentrum. Dat vormt straks de basis voor het PIP, het persoonlijk inburgeringsplan dat de gemeente voor alle statushouders moet gaan opstellen. Op basis hiervan wordt bepaald welke van de drie leerroutes  (de B1-route, de Onderwijsroute of de Z-route) de statushouder aangeboden krijgt. Ga je dat als gemeente allemaal zelf doen?
Kun je als gemeente werkzaamheden met subsidie-afspraken uitbesteden of moet je volgens de Europese regelgeving gaan aanbesteden? Ga je alleen dat traject in of ga je samenwerken met andere gemeenten of als arbeidsmarktregio?
Leg je als gemeente de nadruk op de taal of wil je integrale trajecten inzetten of ontwikkelen? Ga je als gemeente ook de participatieverklaring en de MAP (module arbeidsparticipatie) in een aanbesteding doen? In het PIP zal ook het ontzorgen van nieuwkomers worden opgenomen: de gemeente zal nieuwkomers minimaal zes maanden financieel ontzorgen en tegelijk inzetten op zelfredzaamheid en activering. Hoe ga je dat vormgeven?

Flinke inspanning

Er zijn tal van vragen, er komt veel op gemeenten af en de voorbereidingstijd is niet zo heel lang meer, stelt Mirjam Huisman. ‘Er wordt uitgewerkt hoe het straks moet worden georganiseerd, niet alles is nog concreet. Maar het is wel overduidelijk dat de Veranderopgave Inburgering een flinke inspanning van gemeenten vraagt. Wij bieden ons aan als sparringpartner. Om mee te denken, om nieuw beleid vorm te geven en om werk uit handen te nemen. Waarom we dat uitstekend kunnen? Omdat wij als enige partij in het hele traject van azc tot aan inburgeringslessen, integratie en participatie - van aankomst tot toekomst - bij vluchtelingen betrokken zijn.’
Dat doen we al veertig jaar lang: die ervaring nemen we mee. Plus de ruim tweeduizend vrijwilligers die hier in de gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland onze verankering in de samenleving vormen en dag in dag uit hun nieuwe plaatsgenoten op weg helpen. Als taal- of arbeidscoach, als klassenassistent, juridisch of maatschappelijk begeleider.

In het belang van iedereen

De vrijblijvendheid verdwijnt uit het Nederlandse integratiebeleid. Bij de nieuwkomer en bij de overheid. In de drie verschillende leerroutes krijgen inburgeringslessen een centrale rol. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland toont zich - in samenwerking met onder andere NLtraining - in een markt waarin veel taalaanbieders dreigen om te vallen of al failliet zijn, een betrouwbare partner. Onze inburgeringslessen scoren goede cijfers bij het keurmerk Blik op Werk en op het gebied van klanttevredenheid. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland kan en wil dan ook graag een rol spelen in de verschillende leerroutes die de Veranderopgave Inburgering biedt.
Wij helpen dus graag. In het voortraject, bij het meedenken en vormgeven. En straks bij het echte werk: de uitvoering. Mirjam Huisman: ‘Dat willen we graag omdat een goede inburgering van vluchtelingen ons heel veel waard is. Daarbij denken we zeker niet alleen aan de nieuwe inwoners van de gemeenten, maar ook aan de samenleving die er bij gebaat is als zoveel mogelijk nieuwkomers snel hun plek vinden, de taal spreken en duurzaam aan het werk gaan. Dat is in het belang van de statushouders, de samenleving en dus ook van de gemeenten.’

Zijn er nog producten waar u benieuwd naar bent?

Lees hier bijvoorbeeld alles over Euro-Wijzer, een methode die we samen met het Nibud ontwikkelden, om de financiële zelfredzaamheid van statushouders te vergroten.
Of klik hier voor ons aanbod van workshops in het kader van de participatieverklaring. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland pleit voor een uitgebreid pvt met bij voorkeur negen workshops. Maar in overleg kan het pvt-pakket ook anders – lokaal op maat – worden samengesteld.

Op zoek naar meer informatie? Als uw gemeente al samenwerkt met VluchtelingenWerk dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: een Teamleider in uw gemeente of de Regiomanager.
Als we nog niet samenwerken, neem dan contact op met: Wouter Bastiaanse, wbastiaanse@vluchtelingenwerk.nl of 010-229 2362.

vrijdag 15 november 2019