Participatieverklaring

Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring’ ondertekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Veel gemeenten werken met VluchtelingenWerk samen om vorm te geven aan trajecten voor de participatieverklaring.

De verantwoordelijkheid voor deze verklaring ligt bij de gemeenten. VluchtelingenWerk ontwikkelde een compleet traject waar gemeenten gebruik van kunnen maken om de impact van de verklaring te vergroten.

Eén workshop is eigenlijk onvoldoende

Vóór het tekenen van de verklaring zijn vluchtelingen verplicht om minimaal één introductie workshop te volgen over de inhoud ervan. VluchtelingenWerk stelt dat één workshop vluchtelingen onvoldoende voorbereidt op het ondertekenen van de verklaring. Om het besef van de inhoud van de verklaring te vergroten, en zo de impact te bevorderen, ontwikkelde VluchtelingenWerk het zogenoemde 'participatietraject'. Dit traject bestaat uit drie onderdelen: 

  1. Een introductieworkshop, waarbij de grondwet centraal staat. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden? Wat houden deze precies in en hoe verschillen ze van die van het land van herkomst?  Hierbij wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat de organisatie ProDemos heeft ontwikkeld.
  2. Een verdiepende module, waarbij in vier bijeenkomsten dieper wordt ingegaan op de kernwaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit, en het begrip participatie. In groepjes gaan de deelnemers op basis van hun eigen ervaringen met elkaar in gesprek.
  3. Een aanvullende module, waarbij de deelnemers in de gemeente op werkbezoek gaan en presentaties krijgen over de mogelijkheden tot participatie in de buurt.

Aanvullende maatschappelijke begeleiding

De behandelde thema's uit dit traject komen weer terug in de maatschappelijke begeleiding die VluchtelingenWerk biedt aan vluchtelingen die van een opvanglocatie verhuizen naar een eigen woning. Gemeenten kunnen ook kiezen om bijvoorbeeld alleen de introductie en de verdiepende module af te nemen.

Maatwerk is mogelijk

Sommige gemeenten willen bepaalde zaken meer benadrukken. In andere gemeenten geven de wethouder of soms zelfs de burgemeester onderdelen van de workshops. Kortom, maatwerk per gemeente is natuurlijk altijd mogelijk. Voor informatie over wat wij kunnen betekenen rond de participatieverklaring, kunt u contact opnemen met Esther van der Hoeven, evanderhoeven@vluchtelingenwerk.nl, en bereikbaar op 06-13588393.

AddToAny

Delen Tweet Delen Delen Mail

Neem met ons contact op

Voor een offerte:
Wouter Bastiaanse
wbastiaanse@vluchtelingenwerk.nl
T 010-2292362

Voor uitleg over het programma:
Ester van der Hoeven
evanderhoeven@vluchtelingenwerk.nl
T 06-13588393


 

Bollengemeenten maken werk van participatieverklaring

01-12-2016

Negentien nieuwkomers uit Syrië ondertekenden afgelopen november in het bijzijn van de wethouders van Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout en Mirjam Huisman, directeur-bestuurder van Vluchtelinge