Participatieverklaring

Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring’ ondertekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Veel gemeenten werken met VluchtelingenWerk samen om vorm te geven aan trajecten voor de participatieverklaring.

Op basis van onze ervaringen met het aanbod hebben wij nu een programma ontwikkeld dat volgens ons het beste tegemoet komt aan wat statushouders nodig hebben. Een goed, uitgebreid en uitgediept traject biedt statushouders een eerlijkere kans op goede integratie.
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland pleit voor een uitgebreid pvt met bij voorkeur negen workshops. Onze ervaring leert dat het pvt pas echt meerwaarde heeft als de trainers wat langer stil kunnen staan bij belangrijke thema’s die helpen bij het thuis voelen en elkaar begrijpen. Als ze een veilige omgeving weten te creëren waarin deelnemers zich vrij voelen mee te discussiëren over onderwerpen die voor hen misschien wel een taboe waren.
Niet alleen wij denken en zeggen dat, het is ook de conclusie van de onafhankelijke onderzoekers van Regioplan. Zij schreven voor de overheid het ‘Eindrapport waardenoverdracht aan nieuwkomers’ en concludeerden: Een langer, verdiepend, intensief traject werkt het beste.

Psychische problemen

In het pakket van negen workshops (van negen dagdelen) dat wij heel graag bij elke gemeente zouden willen aanbevelen is ook aandacht voor Opvoeden in 2 Culturen en de (psychische) gezondheid. Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek dat ruim 40 procent van de Syrische vluchtelingen psychische problemen heeft. In het afgelopen jaar hadden we in Zuid-Holland en Zeeland te maken met een aantal incidenten waarbij getraumatiseerde statushouders waren betrokken. Dat is heftig. Het is voor ons overduidelijk dat we daar iets mee moeten. Vandaar de extra workshops die we op dit vlak aanbieden.

  1. Nederlandse kernwaarden
  2. Democratie & Nederlandse grondwet
  3. Vrijheid & Gelijkwaardigheid
  4. Participatie & Solidariteit
  5. Stress & Gezondheid
  6. Opvoeden in 2 Culturen
  7. Seksuele Gezondheid
  8. Onderwijssysteem
  9.  Excursie

In overleg kan het pvt-pakket ook anders – lokaal op maat – worden samengesteld.

Klik op de afbeelding voor onze folder ‘Workshops die werken’.

Voor meer informatie: Projectleider Mario Bazuijnen, mbazuijnen@vluchtelingenwerk.nl

Neem met ons contact op

Voor een offerte:
Matthijs Janssen
majanssen@vluchtelingenwerk.nl
T 010-2292362

Voor uitleg over het programma:
Mario Bazuijnen
mbazuijnen@vluchtelingenwerk.nl 

Bollengemeenten maken werk van participatieverklaring

01-12-2016

Negentien nieuwkomers uit Syrië ondertekenden in het bijzijn van de wethouders van Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout en Mirjam Huisman, directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nede