Praat je over mij? Of met mij?

Voorlichting aan volwassenen

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'

Ontmoet elkaar tijdens een bijeenkomst of een presentatie. Wij organiseren de voorlichting voor u. 

Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind (BmB) staat ontmoeting centraal. Tijdens een presentatie bij een bijeenkomst zal onder andere een voormalig vluchteling zélf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en gaat de dialoog aan met het publiek.

De ontmoeting heeft als doel:

  • het begrip voor de vluchtelingenthematiek te bevorderen;
  • vooroordelen weg te nemen.

De voormalig vluchteling komt samen met een vrijwilliger die vertelt waarom mensen vluchten en hoe VluchtelingenWerk asielzoekers en statushouders begeleidt. De vrijwilliger start de voorlichting met een interactieve quiz, gevolgd door een informatieve presentatie en aansluitend vertelt de voormalig vluchteling zijn vluchtverhaal.

Voor nadere informatie en aanvragen van een voorlichting: klik hier!

 

Bekend maakt Bemind wordt onder andere gefinancierd door de Adessium Foundation en onze donateurs.

Waarom moest Armen vluchten?

Luister naar zijn verhaal in de video.

Together for Refugees: Waarom ik moest vluchten uit Syrië

Voorlichting op de werkvloer

Geef ook voorlichting over feiten

Voorlichting over vluchtelingen geven op school

De komst van vluchtelingen in Nederland maakt veel los. Lang niet iedereen kent de feiten en weet wat het werkelijk betekent om vluchteling te zijn. Lees meer over onze vacature Voorlichter.

We komen graag langs!


Neem contact op met VluchtelingenWerk in uw gemeente of vraag een voorlichting aan.

Kinderen blijven kinderen, en dus duurt de stilte nooit lang

13-01-2021

Onze voorlichters Arne en Hasan gaven in december, vlak voor de lockdown, gastlessen aan de groepen 6, 7 en 8 op de Christelijke Basisschool Prins Maurits in Dirksland (Goeree-Overflakkee).

Bekend Maakt Bemind bij Hogere Hotelschool

14-01-2019

De Hogere Hotelschool in Den Haag nodigde donderdagavond vluchtelingen en hun coaches uit om kennis te maken.