maandag 11 oktober 2021

Wat doet VluchtelingenWerk voor Afghanen?

Al jaren zet VluchtelingenWerk zich in voor een beter beschermingsbeleid voor Afghanen. Nu de Taliban het land veroverd heeft, is ons werk meer dan ooit nodig. Lees wat VluchtelingenWerk doet voor Afghaanse vluchtelingen.

Bekijk ons volledige dossier over de situatie in Afghanistan

Wat doet VluchtelingenWerk?

  • Wij helpen Afghanen herenigen met achtergebleven dierbaren.
  • Wij begeleiden Afghanen direct na hun aankomst in Nederland. VluchtelingenWerk biedt een luisterend oor en geeft voorlichting over hun aanstaande asielprocedure.
  • Wij ondersteunen advocaten bij het opkomen voor Afghanen wiens beroep op asiel is afgewezen.
  • Wij staan, samen met andere mensenrechtenorganisaties, al jaren op de barricade voor een nieuw en ruimhartiger asielbeleid voor Afghanen. Zo zetten wij ons intensief in voor de bescherming van Afghanen die meewerkten met politie- en militaire missies.
  • Sinds het nieuws dat de Amerikaanse troepen zich terugtrekken, zetten wij ons in voor de evacuatie van alle Afghanen (en hun gezinnen) die voor Nederland werkten.
  • De petitie 'Bied Afghanen bescherming' ging eind augustus van start met als doel: een beter beschermingsbeleid voor Afghanen. Uiteindelijk is onze petitie in totaal 40.528 ondertekend. Op 5 oktober is deze petitie overhandigd aan Tweede Kamerleden.

Steun Afghaanse vluchtelingen

Met jouw financiële bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek intensief en blijvend aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is daarbij onmisbaar. Hartelijk bedankt voor je steun!

Doneer nu!

Dossier Afghanistan

Wil je meer weten over wat wij de afgelopen maanden en jaren hebben gedaan voor Afghanen?

Wat kun je doen voor vrienden en familie in Afghanistan?

Draagvlak in de samenleving

Wij zullen blijven aandringen op een ruimhartige bescherming van Afghaanse vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, en hulp bieden aan landen in de directe regio van Afghanistan die de meeste Afghaanse vluchtelingen opvangen. Toch kunnen wij ons werk niet doen zonder draagvlak in de samenleving. Om dat draagvlak te behouden, vertellen wij de verhalen van vluchtelingen zoals die van evacués Farzana en Najla. Ook staan onze duizenden vrijwilligers klaar om Afghaanse vluchtelingen op te vangen na hun aankomst in Nederland. Zij zullen hen helpen bij ingewikkelde asielprocedures, bij hun integratie, het leren van de taal, hier werk te vinden en een nieuw en veilig bestaan op te bouwen in Nederland.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: