Nieuws, 24 februari 2022

Oorlog in Oekraïne: wees solidair met vluchtelingen

In de afgelopen nacht zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Voor het eerst in lange tijd is er een nieuwe oorlog in Europa. Dit is een ramp voor Oekraïne en een nachtmerrie voor Oekraïners die nu in grote onzekerheid zijn over hun veiligheid. Europa moet Oekraïners die buiten hun land bescherming zoeken met open armen ontvangen. Dat geldt ook voor Nederland.
placeholder

Vluchtelingensituatie nog onvoorspelbaar

Wanneer er ergens een oorlog uitbreekt blijven mensen vaak het liefst zo lang mogelijk thuis of in de buurt van hun land van herkomst. Ze kunnen dan snel terugkeren zodra het weer veilig is. Of de oorlog in Oekraïne veel mensen zal dwingen hun land te verlaten hangt af van hoe het conflict zich ontwikkelt, en hoe groot het risico wordt om als burger slachtoffer te worden van het oorlogsgeweld. Inmiddels verschijnen de eerste mediaberichten van Oekraïners die massaal de hoofdstad Kiev verlaten. Ook zouden veel Oekraïners onderweg zijn naar de Poolse grens.

Europa moet voorbereid zijn op alle mogelijke scenario’s, inclusief grootschalige opvang van Oekraïense vluchtelingen. Omringende landen moeten zich gesteund weten bij het bieden van eerste opvang van vluchtelingen die de grens oversteken. Landen als Polen, Hongarije en Moldavië hebben hier de afgelopen tijd al voorbereidingen voor getroffen. Ook Nederland moet voorbereid zijn op de eventuele komst van Oekraïense vluchtelingen.

Wat doet VluchtelingenWerk?

Het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Oekraïners is gezien de huidige ontwikkelingen achterhaald. Oekraïne staat nu nog op de ‘lijst met veilige landen van herkomst’. We roepen staatssecretaris Van der Burg op Oekraïne van deze lijst te schrappen en een besluit- en vertrekmoratorium voor Oekraïense asielzoekers in te stellen. Dat houdt in dat Oekraïners die in Nederland asiel aanvragen niet worden uitgezet, en er geen beslissing wordt genomen over hun asielverzoek tot het asielbeleid voor Oekraïners is aangepast naar de huidige veiligheidssituatie. Zij kunnen dan in een asielzoekerscentrum afwachten hoe het conflict zich ontwikkelt en wat dat betekent voor hun toekomst.

Nederland moet Oekraïners die bij ons bescherming zoeken met open armen ontvangen. Zij kunnen daarbij ook op ons rekenen. In elk asielzoekerscentrum staat een team met medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk klaar. Zij bieden vluchtelingen een luisterend oor, wijzen hen op rechten en plichten, en begeleiden hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in onze samenleving. Ook werken we samen met partnerorganisaties die zich in landen van eerste opvang als Polen en Hongarije inzetten voor vluchtelingenbescherming.

Bied Oekraïense vluchtelingen bescherming

Moeten vluchten voor oorlog en geweld is onvoorstelbaar. Toch overkomt het momenteel duizenden Oekraïners. De verwachting is dat velen ook in Nederland zullen aankomen, op zoek naar bescherming en veiligheid. Laat je hart spreken voor deze en andere vluchtelingen die alles hebben moeten achterlaten.
Doneer nu