, 19 juni 2018

Samenwerking met gemeenten rond arbeidsparticipatie

Gemeenten spelen een essentiële rol bij de toetreding van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. De gemeente is immers verantwoordelijk voor het aanbod van participatie-activiteiten die het vinden van een baan bevorderen. De complexe en unieke situatie van vluchtelingen vraagt om een passend gemeentelijk beleid, zodat vluchtelingen volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving.

Kansen op de arbeidsmarkt

Vluchtelingen die vanuit het asielzoekerscentrum vestigen in een nieuwe gemeente, hebben in de regel nog geen werk. Zij moeten de Nederlandse taal nog leren, hebben nog geen netwerk en vaak ontbreken de juiste diploma's. Gemeenten hebben binnen de Participatiewet veel vrijheid om hun vluchtelingenbeleid invulling te geven. Daardoor zijn er grote verschillen tussen gemeenten in de aandacht en kansen die zij bieden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingen.

Succesvolle intrede

Sommige gemeenten gebruiken specifieke instrumenten om de arbeidsparticipatie van vluchtelingen te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het inzetten van gespecialiseerde casemanagers, het aanbieden van taal- en oriëntatietrajecten of het mogelijk maken van studeren met behoud van uitkering. De kansen van een vluchteling op een succesvolle intrede op de Nederlandse arbeidsmarkt hangen mede af van de plek waar de woning staat die hem is toegewezen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie