, 15 juli 2020

Succes Strategisch Procederen: Hongarije mag vluchtelingen niet standaard gevangenzetten

In Hongarije, aan de grens met Servië, worden vluchtelingen gevangengezet omdat ze asiel aanvragen. Het Europese Hof van Justitie doet in mei 2020 een uitspraak waardoor deze detentie wordt opgeheven. Hoe heeft de Commissie Strategisch Procederen deze zaak aangepakt?
placeholder

>> Terug naar de algemene pagina over Strategisch Procederen

Metalen containers en prikkeldraad

Een gezin uit Afghanistan leeft al 464 dagen in gevangenschap in Hongarije, aan de grens met Servië. Een ander gezin uit Iran 526 dagen. Ze zitten vast in metalen containers, omgeven met prikkeldraad. Wij willen deze zaken voorleggen aan de Hongaarse rechter. De gezinnen dienen als voorbeeld voor de grote groep vluchtelingen die vastzitten aan de grens. Vluchtelingen in Hongarije, onder wie dus gezinnen met kinderen, worden sinds 2015 standaard gevangengezet.

Ontkenning van detentie

De Hongaarse overheid ontkent echter dat er sprake is van detentie. Vanwege de Hongaarse wetgeving is het dan onmogelijk om de Hongaarse rechter deze zaken voor te leggen. We moeten er daarom voor zorgen dat de Hongaarse rechter hierover vragen stelt aan de Europese rechter. Het Europees recht stelt namelijk strenge voorwaarden aan het detineren van vluchtelingen.

Samenwerking met Hongaarse collega’s

We werken samen met onze collega’s van de Hongaarse organisatie Hungarian Helsinki Committee (HHC). De Commissie Strategisch Procederen helpt deze organisatie met de nationale procedure in Hongarije. We denken mee over de formulering van de vragen die de Hongaarse rechter aan de Europese rechter kan stellen. Uiteindelijk bereiken we dat de Hongaarse rechter de zogenoemde rechtmatigheid van de detentie voorlegt aan het Europese Hof. Ook hebben wij advies gegeven over hoe HCC een spoedprocedure kan afdwingen, zodat er snel een uitspraak komt in deze zaak.

Uitspraak van grote betekenis

Het Hof oordeelt vervolgens dat deze 'opvang' van vluchtelingen als detentie moet worden gezien. Detentie waarvoor bovendien geen wettelijke basis bestaat. Deze uitspraak is van grote betekenis voor vluchtelingen in Hongarije. De gevangenschap van driehonderd vluchtelingen wordt opgeheven. Zij worden nu opgevangen in een normale opvanglocatie.

Gevolgen voor andere lidstaten

Bovendien kan Hongarije in de toekomst ook niet langer vluchtelingen standaard detineren, enkel en alleen omdat ze een asielaanvraag hebben ingediend. Omdat de uitspraak juridisch bindend is in heel Europa, heeft het ook gevolgen voor andere lidstaten van Europa. Het Hof maakt duidelijk dat alleen als aan strenge voorwaarden is voldaan, vluchtelingen aan de grens kunnen worden gedetineerd.

 

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie